diskusia Diskusia k článku (0)

Krvný obraz

Ako prebieha vyšetrenie?

 • Krvný obraz vyšetrujeme zo žilovej krvi. Krv sa najčastejšie odoberá z lakťovej žily.
 • Stanovujeme nasledovné parametre:
  • počet erytrocytov (červených krviniek) a ich prekurzorov (retikulocytov),
  • počet leukocytov (bielych krviniek),
  • počet trombocytov (krvných doštičiek),
  • množstvo hemoglobínu (červeného krvného farbiva),
  • hematokrit (udáva podiel erytrocytov na celkovom objeme krvi),
  • stredný objem erytrocytov (MCV),
  • stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocyte (MCHC).

Fyziologické hodnoty:

 • Leukocyty (WBC, Leu): 4,5 – 9.109 /l
 • Erytrocyty (RBC, Ery): muži 4,6 – 5,5.1012  /l
                                     ženy 4,2 – 5,0.1012  /l
 • Hemoglobín (Hb): muži 130 – 160 g/l
                               ženy 120 – 160 g/l                    
 • Hematokrit (Ht): muži 0,42 – 0,52
                             ženy 0,37 – 0,47
 • MCV: 80 – 94 fl
 • MCH: 27 – 34 pg
 • MCHC: 30 – 35 g/dl alebo 4,84 – 5,74 mmolHb/1 Ery
 • Trombocyty (Pl): 150 – 300.109 /l
 • Retikulocyty: 0,025 – 0,075.1012  /l

Význam vyšetrenia:

 • Krvný obraz je základné vyšetrenie, ktoré sa robí každému pacientovi prijatému do nemocnice.
 • Upozorní lekára na anémiu, infekciu, zápl, polycytémiu, hemolytickú chorobu,...
 • Odhad krvných strát pri krvácaní.
 • Sledovnie liečby anémie.

Zvýšené hodnoty:

 • Leukocytov nájdeme pri infekcii, zápale, leukémii.
 • Erytrocytov nájdeme pri polycytémii, nádoroch obličky, hemokoncentrácii.
 • Hemoglobínu nájdeme pri polycytémii, hemokoncentrácii.
 • Hematokritu nájdeme pri polycytémii, hemokoncentrácii.
 • MCV pri pernicióznej anémii, anémii z nedostatku vitamínu B12 alebo kyseliny listovej, hereditárnej sferocytóze.
 • Trombocytov pri myeloproliferatívnych ochoreniach, mnohopočetnom myelóme, anémia z nedostatku železa, Hodgkinovej chorobe, lymfómoch, infekcii alebo zápale, ochoreniach obličiek, po odstránení sleziny.
 • Retikulocytov pri liečbe pernicióznej anémie alebo nedostatku železa, krvácaní, chronických kvných stratách, hemolytickej anémii.

Znížené hodnoty:

 • Hematokritu nájdeme pri krvácaní, anémii, hemolýze, hemodilúcii.
 • Trombocytov pri idiopatickej trombocytopenickej purpure, aplastickej anémii, anémii, DIC (diseminovanej intravaskulárnej koagulopatii), systémovom lupus erythematosus, urémii, ochoreniach pečene.
 • Retikulocytov pri aplastickej anémii, anémii z nedostatku železa, anémii pri chronických ochoreniach, pernicióznej anémii, ochorenicach obličiek alebo endokrinného systému.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Hemolýza.
 • Zrazenie odobratej krvnej vzorky.
 • Hemodilúcia.
 • Opakované, časté transfúzie krvi.

 

Autor:MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ
Uverejnené:01.05.2006
Posledná úprava:29.01.2014

Diskusia s článku / počet komentárov (0)

Buďte prví, kto napíše komentár.

Založiť diskusiu

Inzercia

Hotel Partizán**** – Tále, Nízke Tatry

Hotel Partizán**** – Tále, Nízke Tatry

Prežite krásy zimných dní a vianočných chvíľ v Hoteli Partizán**** na južnej strane Chopku.

AKCIA!!! 1 balenie + 1 balenie STRONG NATURE Zelenej kávy 20 kapsúl zdarma!

AKCIA!!! 1 balenie + 1 balenie STRONG NATURE Zelenej kávy 20 kapsúl zdarma!

Ku každému baleniu hociktorého STRONG NATURE prípravku, ktoré si objednáte cez náš e-shop www.strong-nature.sk , dostanete jedno balenie STRONG NATURE Zelená káva 20 kapsúl v hodnote 16,92 EUR zdarma.

^ Späť na vrch