Diagnóza (diagnózy) - choroby

A00 - B99

Infekčné a parazitárne choroby

C00 - D48

Nádory

D50 - D89

Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov.

E00 - E90

Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok.

F00 - F99

Duševné poruchy a poruchy správania.

G00 - G99

Choroby nervového systému.

H00 - H59

Choroby oka a jeho adnexov.

H60 - H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku.

I00 - I99

Choroby obehovej sústavy.

J00 - J99

Choroby dýchacej sústavy.

K00 - K93

Choroby tráviacej sústavy.

L00 - L99

Choroby kože a podkožného tkaniva.

M00 - M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva.

N00 - N99

Choroby močovej a pohlavnej sústavy.

O00 - O99

Ťarchavosť, pôrod a popôrodie.

P00 - P96

Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde.

Q00 - Q99

Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie.

R00 - R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy.

S00 - T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin.

V01 - Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti.

Z00 - Z99

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami.

Huntingtonova choroba, jej príznaky, prejavy, diagnostika, liečba a dedičnosť