Primárka hematológie: Ľudia s hemofíliou môžu zažiť dlhotrvajúce a ťažké krvácanie, a to aj pri menších zraneniach

Na Slovensku hemofíliu evidujeme až u tretiny detskej populácie.

Zdroj: Freepik.com

Hemofília je nenápadná a zákerná. Ide o ochorenie krvi, ktoré je zapríčinené nedostatkom alebo dysfunkciou faktorov zrážanlivosti krvi, čo znamená, že pri jej výskyte je zvýšené riziko nadmerného krvácania už aj pri malých zraneniach.

Existujú dva hlavné typy hemofílie - hemofília A a hemofília B. Oba typy sa dedia X-viazaným recesívnym spôsobom, čo znamená, že častejšie postihuje mužov, ženy sú len prenášačmi ochorenia. Výsledkom je, že ľudia s hemofíliou môžu zažiť dlhotrvajúce a ťažké krvácanie, a to aj pri menších zraneniach,“ uviedla vedúca lekárka oddelenia hematológie a transfúziológie a primárka oddelenia vnútorného lekárstva MUDr. Mária Končálová.

Hemofília sa diagnostikuje krvnými odbermi, v základnom rozbore hematologických parametrov je však častokrát ochorenie nerozpoznateľné. Až dlhším pozorovaním a diagnostikou sa dá ochorenie potvrdiť.

Vzhľadom na to, že hemofília je geneticky podmienená, robíme kompletné testy aj u potomkov našich hemofilikov, a to za účelom potvrdenia, eventuálne vylúčenia tohto ochorenia,“ pokračuje MUDr. Končálová.

Liečba hemofílie spočíva v nahradení chýbajúceho koagulačného faktora v krvi. V súčasnosti okrem aplikácie koncentrátov koagulačných faktorov u niektorých pacientov existujú aj ďalšie možnosti tzv. novej nefaktorovej (nesubstitučnej) terapie a do budúcna sa otvárajú aj možnosti génovej terapie.