Kontakt

Vydavateľ

Zdravie.sk a eHealth.sk vydáva spoločnosť Zdravie.sk s.r.o.

Zdravie.sk s.r.o.
Sídlo: Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: Nové záhrady I/7, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/ 436 311 95
Mail: redakcia@zdravie.sk

Kontaktný formulár