Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Prosím o vysvetlenie ...

ojka

www.minv.sk
dole na stránke ministerstva máš aj nejaké veci na stiahnutie ako vzory...
ono, všetko čo nie je v zákone nejak predpísané, alebo stanovené, tak si zakladatelia stanovia v zakladateľskej listine, a určia si tie podmienky...

beskyd

zo zakona c. 213/1997 Z. z.
§ 5

Založenie neziskovej organizácie

(1) Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát (ďalej len "zakladateľ"), ak to nevylučuje osobitný zákon.

(2) Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Neziskovú organizáciu môže založiť aj jeden zakladateľ; pravosť jeho podpisu musí byť úradne osvedčená.

Zakladacia listina
§ 6

Zakladacia listina obsahuje

a) názov a sídlo neziskovej organizácie,
b) dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú,
c) druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2),
d) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi,
e) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
f) peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené.

§ 8
Štatút

(1) Zakladateľ vydá štatút, ktorý upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie.

(2) Štatút obsahuje najmä

a) názov a sídlo neziskovej organizácie,
b) druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2),
c) spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb,
d) orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti,
e) počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
f) čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie,
g) spôsob zverejnenia výročnej správy,
h) spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.

(3) Každý je oprávnený nazerať do štatútu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Nezisková organizácia je povinná na požiadanie sprístupniť štatút.

Vznik neziskovej organizácie
§ 9

(1) Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie obvodného úradu v sídle kraja (ďalej len "registrový úrad") o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

§ 10

(1) Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

(2) Súčasťou návrhu na zápis je zakladacia listina, štatút a čestné vyhlásenie zakladateľov. Štatút musia podpísať všetci zakladatelia. V čestnom vyhlásení zakladateľov sa musia uviesť údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie.

ojka

hm, podľa mňa sa toto všetko stanovuje v štatúte neziskovky,.... že kto kde bude na koľko rokov a aku funkciu vykonávať....

Katarína K.

ojka de o to, že tú neziskovku taložia traja ľudia. A chceme predísť aby nás v budúcnosti nemohol niekto vyliať alebo odvolať.

ojka

mám takého tušáka, že aj neziskovky píšu stanovy,nejaké štatúty, kde je presne vymedzené, že čo a ako...lebo však štatúty sú súčasťou zakladacej listiny.. a čo si myslela tými štatutármi? akože, kto je štatutárny orgán v neziskovke? to by mal byť riaditeľ (;

Katarína K.

ojka ďakujem, si zlatá...a keď by si vedela ešte poradiť, pri obč. združení sa píšu stanovy. Ale asi pre nás je výhodnejšie založiť neziskovku. Tu sa tiež píšu nejaké stanovy ? alebo ako je to so štatutármi ?

ojka

spoločné majú to, že sú to mimovládne orgány a iné vlastnosti...
rozdiel spočíva v tom, že OZ je PO, ktorá združuje občanov a/alebo PO s cieľom repezentovať ich spoločné záujmy.
Pričom Nez.Org je PO, ktorá je zameraná na poskytovanievšeobecne prospešných služieb ako sú napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitár. starostlivosti, alebo je zameraná na tvorbu, rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, či ochrana ľudských práv a slobôd alebo je zameraná na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesne kultúry. Alebo predmetom jej činnosti môže byť výskum, vývoj, rôzde vedecko-tech. a informač. služby. Medzi tieto "ušlachtilé" činnosti patrí i tvorba a ochrana ŽP, ochrana zdravia, podpora regionál, rozvoja a zemestnanosti, ďalej zabezpečovanie bývania atď.

Textová Inzercia

Osobný rozvoj inak

Riešenie Vašich osobných problémov jednoduchým, účinným a tým najprirodzenejším spôsobom. Staňte sa sebe tým najlepším liečiteľom.

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma.Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.