Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Výsledky štúdie ONTARGET® s 25 620 pacientmi zverejnili na ACC v Chicagu

BERLÍN/CHICAGO 8. apríla (WN/PR) - Výsledky štúdie ONTARGET®, ktoré zverejnili 31. marca 2008 na 57. výročnej vedeckej konferencii American College of Cardiology (ACC) v Chicagu, dokazujú, že telmisartan, moderný blokátor receptora pre angiotenzín II (ARB), má taký protektívny účinok ako ramipril, súčasný zlatý štandard v redukcii rizika kardiovaskulárnej ...

BERLÍN/CHICAGO 8. apríla (WN/PR) - Výsledky štúdie ONTARGET®, ktoré zverejnili 31. marca 2008 na 57. výročnej vedeckej konferencii American College of Cardiology (ACC) v Chicagu, dokazujú, že telmisartan, moderný blokátor receptora pre angiotenzín II (ARB), má taký protektívny účinok ako ramipril, súčasný zlatý štandard v redukcii rizika kardiovaskulárnej smrti, infarktu myokardu, cievnych mozgových príhod a hospitalizácií pre kongestívne srdcové zlyhávanie, a to u celej škály vysokorizikových kardiovaskulárnych pacientov, pričom však poskytuje lepšiu znášanlivosť. Telmisartan, ktorý prináša na trh Bayer pod obchodným názvom Pritor® v Európe, je v súčasnosti indikovaný na liečbu esenciálnej hypertenzie. „Štúdia ONTARGET® svedčí o tom, že telmisartan je dobre znášanou liečbou u vysokorizikových kardiovaskulárnych pacientov, ktorá je v prevencii srdcových infarktov, cievnych mozgových príhod, hospitalizácii pre srdcové zlyhanie a úmrtí taká účinná ako ramipril,“ uviedol prof. Salim Yusuf, hlavný investigátor štúdie ONTARGET® a riaditeľ Inštitútu pre výskum verejného zdravia na Univerzite McMaster v kanadskom Hamiltone. „Výsledky štúdie ONTARGET® majú významný dosah na manažment pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Dnes máme k dispozícii novú možnosť liečby pre vysokorizikových pacientov, ktorá je účinná a ešte lepšie znášaná.“ Podľa štúdie sa kardiovaskulárne príhody vyskytli u 16,66 % pacientov užívajúcich telmisartan, oproti 16,46 % pacientov užívajúcich ramipril, bežne používaný inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI). Relatívne riziko (pomer pravdepodobnosti výskytu príhody v skupine s telmisartanom oproti ramiprilovej skupine) bolo 1,01, s 95 % intervalom spoľahlivosti (CI) v rozmedzí 0,94 – 1,09. Podľa štúdie HOPE2, ktorou bol ramipril etablovaný na súčasný zlatý štandard liečby, ramipril redukuje u pacientov kardiovaskulárne riziko o približne 20 % v porovnaní s placebom. 25 620 vysokorizikových pacientov, účastníkov štúdie ONTARGET®, už predtým dostávalo najlepšiu liečbu osvedčenú v praxi, vrátane statínov, antiagregačnej liečby, betablokátorov a/alebo iných antihypertenzív. Pridanie telmisartanu k tejto liečbe malo – v porovnaní s pridaním ramiprilu – rovnaký alebo lepší protektívny účinok. Od telmisartanu sa už môže preto očakávať rovnaký účinok. Ukázalo sa, že s prihliadnutím na typické vedľajšie účinky ACE inhibítorov je telmisartan významne lepšie znášaný než ramipril. Hoci boli pacienti s intoleranciou ACE inhibítorov predtým z tejto časti štúdie vylúčení, 360 pacientov v liečebnom ramene s ramiprilom ukončilo jeho užívanie pre výskyt kašľa, oproti 93 pacientom v ramene s telmisartanom. V dôsledku angioneurotického edému prestalo užívať liečbu 25 pacientov v ramiprilovom ramene, zatiaľ čo v telmisartanovom ramene to bolo len 10 pacientov. Údaje ONTARGET® svedčia o tom, že telmisartan sa spája s vyššou adherenciou k liečbe. Okrem účinnosti je dôležité mať na pamäti aj znášanlivosť a adherenciu pacienta k liečbe, pretože to sú faktory, ktoré rozhodujú o efektívnej a dlhotrvajúcej terapii v prevencii závažných kardiovaskulárnych príhod. Počas rokov trvania štúdie bolo monitorovaných 99,8 % zúčastnených pacientov. Vďaka tomuto sa ONTARGET® stala jednou z najlepšie manažovaných kľúčových štúdií a ponúka extrémne rozsiahlu databázu, ktorá umožní lekárskej komunite odpovedať aj na také otázky, kde predtým žiadny vedecký dôkaz nebol k dispozícii. „Prostredníctvom štúdie ONTARGET® telmisartan jednoznačne preukázal takú účinnosť ako má ramipril, t.j. súčasný zlatý štandard, ale pritom má lepšiu znášanlivosť. Výsledky štúdie pravdepodobne budú mať vplyv na zmenu v celkovom manažmente kardiovaskulárnych chorôb,“ opätovne zdôraznil prof. Roland Asmar, prednosta Cardiovascular Institute v Paríži, Francúzsko. Telmisartan je v súčasnosti jediným blokátorom receptora pre angiotenzín II (ARB), ktorý má dokázané kardiálne a vaskulárne protektívne účinky nad rámec samotnej redukcie tlaku krvi v tejto vysokorizikovej populácii.1 Až doposiaľ preukazoval tieto protektívne účinky len ACE inhibítor – ramipril. „Priaznivé účinky telmisartanu, sledovateľné v štúdii ONTARGET® a v predchádzajúcich štúdiách, sa dajú pričítať špecifickým farmakologickým vlastnostiam a mechanizmu účinku, nevynímajúc dlhý polčas, vysoký distribučný objem, vysokú úroveň penetrácie do tkanív, selektívnu blokádu receptorov AT1, pozvoľnú disociáciu z receptora, vysokú lipofilitu a selektívnu moduláciu PPAR-

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať