Chronická obštrukčná choroba plúc (CHOCHP)

Prečo mi po operácii pneumotoraxu zostali v pľúcach bubliny?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Ako sa dá získať domácu oxygenoterapiu?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Môžte mi vysvetliť o čom znamená môj nález?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Aké vyšetrenia by ste nám odporučil pri stále pretrvávajúcej bolesti na hrudníku?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Môže mať 7 hod rozdiel v odčítaní vplyv na výsledok testu MantouxII?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Mám veľké bolesti na hrudníku, môže to byť s Pleury?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Ako pomôcť pri ochorení CHOCHP?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Môže mať otec CHOCHP ak nemá problémy s dýchavičnosťou?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Aká je prognóza pri CHOCHP?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Čo sa skrýva pod pojmom "paraseptálny emfyzém pľúc"?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Mam bronchialnu astmu, môžem žiadať lekára o ďalšie vyšetrenie?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Pred rokom mi bola diagnostikovaná bronchitidna astma, môžem mať aj CHOCHP?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Mám astmu môžem fajčiť?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Čo mám robiť ak mám zastretý hlas a pokašliavam?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Môže sa CHOCHP vyskytnút aj u pacienta s astmou, ktorý nefajcí?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Mám na pľúcach Klebsiellu budem navždy nosičom?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Dá sa sarkoidóza liečniť inak ako hormónmi?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Na čo sa používajú injekcie Zoladex?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Aká prognózu majú pacienti s CHOCHP, dá sa vyliečiť?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Čo mám robiť keď cítim ostrú bolesť na pľúcach?

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ