Psychológia

Neviem si nájsť kamarátov

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Vplyv domáceho násilia na osobnosť

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Problém s partnerovou zvedavosťou

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Depresia z šikany

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Problém s ovládaním sa pred synom

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Zdravotné problémy na základe psychiky

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Bolesť pri sexe

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Obhrýzanie nechtov

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Strach z vracania

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Trasenie rúk pri jedle

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Neopísateľný strach

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Strach zo všetkého

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Psychický blok z bolestí brucha

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Striedanie dobrej a zlej nálady

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Depresia na materskej v zahraničí

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Prehnane sa sledujem...

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Som hanblivý a nesmelý

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Manželka je naviazaná na rodičov...

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Neverný priateľ

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Bolesti a somatické ťažkosti z depresie

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ