Ošetrovateľská starostlivosť

Hygienická starostlivosť o chorého v domácom prostredí

Opatrovanie chorého v domácom prostredí. Kto a kedy mi pomôže?

Vylučovanie moču a stolice u imobilných ľudí

Zabráňte žilovým komplikáciám kompresívnou bandážou dolných končatín. Takýto je správny postup.

Najdôležitejšie informácie o hygienickej starostlivosti pri opatrovaní chorého

Opatrujem doma blízkeho - ako mu prispôsobiť prostredie?

Opatrujem doma blízkeho - ako to zvládnuť?

Ventilácia a udržiavanie kyslíka u pacientov

Hygiena a vylučovanie u pacientov

Aktivity seniorov a pacientov s ranami

Negatívne faktory ovplyvňujúce život pacienta s chronickou ranou

Polohovanie imobilného pacienta- prevencia preležanín

Liečba preležanín

Diagnostika preležanín a výživa pacienta

Preležaniny (dekubity)

ADOS a pacienti

ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti