Ošetrovateľská starostlivosť

Hygienická starostlivosť o chorého v domácom prostredí

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník

Opatrovanie chorého v domácom prostredí. Kto a kedy mi pomôže?

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník

Vylučovanie moču a stolice u imobilných ľudí

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník

Zabráňte žilovým komplikáciám kompresívnou bandážou dolných končatín. Takýto je správny postup.

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník

Najdôležitejšie informácie o hygienickej starostlivosti pri opatrovaní chorého

Redakcia ZDRAVIE.sk

Opatrujem doma blízkeho - ako mu prispôsobiť prostredie?

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník

Opatrujem doma blízkeho - ako to zvládnuť?

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník

Ventilácia a udržiavanie kyslíka u pacientov

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Hygiena a vylučovanie u pacientov

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Aktivity seniorov a pacientov s ranami

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Negatívne faktory ovplyvňujúce život pacienta s chronickou ranou

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Polohovanie imobilného pacienta- prevencia preležanín

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Liečba preležanín

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Diagnostika preležanín a výživa pacienta

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Preležaniny (dekubity)

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

ADOS a pacienti

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Mgr. Ľubomíra Hrabušová