Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Spoločnosť GSK vyhlásila letnú výzvu ďalšieho ročníka grantového programu

BRATISLAVA 26. mája (WN/PR) - Od svojho vzniku sa spoločnosť GlaxoSmithKline systematicky venuje podpore komunít - investovanie do komunít, v ktorých pôsobí, považuje za prirodzenú súčasť snahy spoločnosti zabezpečiť trvalo udržateľný rast svojho podnikania. V roku 2003 sa k týmto aktivitám pridal Fond GSK, ktorého účelom je prostredníctvom transparentného ...

BRATISLAVA 26. mája (WN/PR) - Od svojho vzniku sa spoločnosť GlaxoSmithKline systematicky venuje podpore komunít - investovanie do komunít, v ktorých pôsobí, považuje za prirodzenú súčasť snahy spoločnosti zabezpečiť trvalo udržateľný rast svojho podnikania. V roku 2003 sa k týmto aktivitám pridal Fond GSK, ktorého účelom je prostredníctvom transparentného udeľovania finančných grantov podporiť rozvoj zdravotníctva na území Slovenskej Republiky, ochranu zdravia, vzdelávacie aktivity, medicínsky výskum a zavádzanie nových medicínskych postupov do praxe. V roku 2003 bol na činnosť Fondu GSK vyčlenený 1 milión slovenských korún. V druhom ročníku tohto fondu, v roku 2005, bol cieľ presnejšie zameraný na skvalitnenie starostlivosti o matku a dieťa, pričom celková suma rozdeľovaných finančných prostriedkov bola 500 000,- Sk. Rok 2008 pre nás predstavuje tretiu šancu podporiť pozitívnu zmenu vo svojom okolí. V dvoch výzvach Fond GSK rozdelí tento rok prostriedky vo výške 1 200 000,- Sk. Cieľom letnej a zimnej výzvy je podpora základných pilierov verejného života a zdravia na Slovensku, ktorými sú prevencia, vzdelávanie a zdravotná osveta a ochrana práv znevýhodnených skupín obyvateľstva. Podeľte sa s nami o Vaše nápady a uveďte veci okolo seba do pohybu! Cieľ: Primárnym cieľom Fondu GSK je v tomto roku prispieť k rozvoju nasledujúcich oblastí na Slovensku: • prevencia v zdraví • vzdelávanie, zdravotná osveta • integrácia, ochrana práv znevýhodnených skupín Finančné prostriedky sú pritom určené na pomoc ľuďom z týchto skupín: • deti • invalidi • sociálne znevýhodnení • pacienti • seniori Objem podpory: Spoločnosť GlaxoSmithKline vyčlenila v roku 2008 na účely letnej výzvy Fondu GSK 600 000,- Sk. Nie je vopred určený počet projektov či žiadostí, ktorým budú finančné prostriedky poskytnuté. Ambíciou Fondu GSK je poskytnúť pomoc na viacerých miestach. Termíny:Žiadosť je možné zaslať najneskôr do 30. júna 2008 poštou na adresu Fond GSK, Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu maria.m.zahorcova@gsk.com. Formulár žiadosti nájdete na webovej stránke www.gsk.sk v časti Fond GSK. Akceptujú sa žiadosti zaslané aj v posledný deň stanoveného termínu (s dátumom odoslania 30.6.2008). Žiadosti zaslané po uvedenom termíne nebudú zaradené do výberového konania. Výberová komisia rozhodne o pridelení finančných prostriedkov do konca augusta 2008. Rozhodnutie Výberovej komisie bude zverejnené na internetovej stránke www.gsk.sk a písomne oznámené držiteľom grantu. Výberová komisia: Výberom žiadostí, ktorým bude pridelený grant sa bude zaoberať nezávislá výberová komisia. Jej členmi budú odborníci z oblasti zdravotníctva, neziskového sektora a spoločnosti GlaxoSmithKline. S ohľadom na cieľ, zachovať objektivitu a korektnosť procesu výberu, sa mená členov výberovej komisie nebudú zverejňovať vopred. Kritériá: Rozhodujúcim kritériom výberu je účel, na ktorý bude grant využitý, teda očakávaný prínos pre cieľovú skupinu v súlade s cieľom letnej výzvy Fondu GSK 2008. Očakávaným prínosom sa rozumie konkrétne uvedenie konečného efektu prispenia k zlepšeniu situácie v určených oblastiach podpory – či už ide o merateľné parametre alebo nemerateľné parametre. Podmienky: Pomoc sa bude realizovať pridelením finančných prostriedkov z Fondu GSK neziskovým subjektom, mimovládnym organizáciám či zdravotníckym zariadeniam na konkrétny účel popísaný v žiadosti. Formulár žiadosti je verejne dostupný na internetovej stránke www.gsk.sk. Účelové využitie finančných prostriedkov je potrebné vopred dokladovať zaslaním kópie finančných dokumentov (faktúra, účtenka...) na adresu Fondu GSK. Základné údaje o žiadateľovi - meno a kontakt, adresa zariadenia či organizácie, názov a číslo bankového účtu sú potrebné k prevedeniu pridelených finančných prostriedkov úspešným projektom. Finančné prostriedky Fondu GSK pridelené Výberovou komisiou, budú poukázané na bankový účet organizácie či zariadenia uvedený vo formulári žiadosti o grant do 2 týždňov od prijatia finančných dokumentov. Údaje uvedené vo formulári budú overované skôr, než sa uskutoční bankový prevod. Je potrebné uviesť všetky požadované údaje, pretože žiadosti, ktoré nebudú spĺňať formálne kritériá nebudú zaradené do výberového konania. Žiadosť má byť zaslaná na stanovenom formulári, má obsahovať všetky požadované údaje a môže byť doplnená prílohou. Z praktického dôvodu je dôležité, aby žiadosť bola napísaná čitateľne. Viac informácií poskytne: Ing. Mária Záhorcová External Communications Co-ordinator tel.č. 02/ 4826 1111 maria.m.zahorcova@gsk.com

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať