Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Raši už predstavil svoju víziu oddlžovania

BRATISLAVA 23. októbra (ZDRAVIE.sk z WEBNOVIN) - Minister zdravotníctva Richard Raši už predstavil svoju víziu oddlžovania nemocníc. Tá by nemala predstavovať iba finančný akt, ale aj zavedenie systémových opatrení za účelom eliminácie budúceho zadlžovania. Uvádza sa to v Koncepcii systému riešenia vonkajšej a vnútornej zadlženosti zdravotníckych zariadení ...

BRATISLAVA 23. októbra (ZDRAVIE.sk z WEBNOVIN) - Minister zdravotníctva Richard Raši už predstavil svoju víziu oddlžovania nemocníc. Tá by nemala predstavovať iba finančný akt, ale aj zavedenie systémových opatrení za účelom eliminácie budúceho zadlžovania. Uvádza sa to v Koncepcii systému riešenia vonkajšej a vnútornej zadlženosti zdravotníckych zariadení v strednodobom horizonte, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) predložilo do pripomienkového konania. Rašiho oddlžovanie by tak malo stáť na dvoch základných pilieroch. Prvým by malo byť jednorazové oddlženie formou finančnej pomoci na vysporiadanie záväzkov a druhým zavedenie nástrojov pre zníženie budúceho zadlžovania. Uskutočniť by sa pritom malo v priebehu budúceho roka. Jednorazové oddlženie nemocníc je podľa rezortu zdravotníctva iba čiastkové riešenie. "V prípade, ak by takéto opatrenie bolo realizované samostatne bez ďalších krokov, ktoré budú viesť k eliminácii budúceho zadlžovania, predstavovalo by iba prenesenie dlhu, avšak vytvoril by sa aj neželaný precedens opakovania štátnej pomoci do budúcna," upozorňuje. Základným predpokladom takéhoto oddlženia je vypracovanie individuálnych akčných plánov, ako aj vyriešenie vnútornej zadlženosti formou odpustenia penále. Ministerstvo pritom uvažuje o troch možných alternatívach, respektíve ich kombináciách. Do úvahy prichádzajú návratná finančná výpomoc, vytvorenie agentúry pre riadenie dlhu MZ alebo dotácia zo štátneho rozpočtu. Návratná finančná výpomoc by sa poskytla zdravotníckemu zariadeniu vo forme úveru od Ministerstva financií SR (MF) a bola by účelovo viazaná na uhradenie všetkých jeho záväzkov po lehote splatnosti k 30. septembru 2008. Rezort zdravotníctva považuje za výhodu takéhoto oddlžovania to, že nemocnicu zaväzuje záväzok splácať, ale zároveň pre splácanie vytvára priaznivejšie podmienky. Za nevýhodu zase to, že povinnosť splácať dlh vytvára silný tlak na celkové znižovanie nákladov a tvorbu úspor. Ďalšou možnosťou je vytvorenie štátnej agentúry v gescii MZ, ktorá by prevzala všetky záväzky po lehote splatnosti ku koncu septembru tohto roku a dlhy by uhrádzala kumulatívne. Prednosťou tohto riešenia je podľa ministerstva to, že môže viesť k zníženiu celkového záväzku. Zároveň sa však nemocnice zbavujú nutnosti riešiť dlh a znižuje sa tak tlak na realizáciu úsporných opatrení. Poslednou variantov v rámci jednorazového oddlženia nemocníc je dotácia zo štátneho rozpočtu. "Dotáciu zo štátneho rozpočtu, teda projektovo viazané finančné prostriedky, by mohli získať zdravotnícke zariadenia v prípade naplnenia určitých ukazovateľov akčného plánu alebo rámcových nástrojov pre zníženie budúceho zadlžovania," konštatuje materiál. Za pozitívum takého riešenia dlhu považuje rezort účelovosť vynaložených prostriedkov. Negatívne hodnotí to, že dotácia nepredstavuje samotné oddlženie. Oddlžovanie však podľa ministerstva zdravotníctva vyžaduje predovšetkým zavedenie systémových opatrení nevyhnutých na zastavenie tvorby dlhu. "Ide o dlhodobejší akt, ktorého rámce sa čiastočne už začali realizovať a je potrebné pokračovať v implementovaní aj ďalších oblastí," objasňuje rezort. K takýmto nástrojom pritom zaraďuje centralizáciu služieb, optimalizáciu a racionalizáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj nástroje na zvýšenie kvality a efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pod centralizáciou ministerstvo rozumie postupné zoskupenie podporných činnosti v rámci nemocníc alebo skupín nemocníc pod jednotnú správu, prípadne odčlenenie pod správu tretej strany. Ako príklad uvádza centrálne obstarávanie, správu majetku, či IT služby. V rámci optimalizácie siete rozumie vytvorenie minimálnej siete a zabezpečenie ďalšej špecializácie poskytovateľov. V súvislosti s ich racionalizáciou zase poukazuje na štandardné liečebné postupy, katalóg výkonov i centrálnu evidenciu pacienta. Zvýšiť kvalitu a efektivitu chce väčším počtom kontrol ako aj širšou zodpovednosťou pacienta. Oddlženie nemocníc sa uskutočnilo aj počas predchádzajúcej vlády. Vykonala ho spoločnosť Veriteľ a je hodnotené rozporne. Kým minister financií Ján Počiatek označil počas júnového prerokovania Správy o výsledkoch preverovania činnosti spoločnosti Veriteľ v parlamente oddlžovanie za "spackané", členovia Dozornej rady Veriteľa Peter Pažitný a Janka Červenáková namietali, že činnosť Veriteľa bola efektívna, transparentná a dôveryhodná. Spoločnosť podľa nich oddlžila zdravotnícke zariadenia vo výške 27,776 mld. Sk (922 mil. €) za 13,675 mld. Sk (453,92 mil. €). Veriteľa založil Fond národného majetku v roku 2003, o tri roky na to vstúpila spoločnosť do likvidácie. Ku koncu minulého roka predstavoval celkový dlh v zdravotníctve 8,074 mld. Sk (268 mil. €). V tom istom období predchádzajúce roka sa pohyboval na úrovni 6,821 mld. Sk (226,4 mil. €). Najväčšiu časť pritom tvoril dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva, ktorý predstavoval 5,842 mld. Sk (193,9 mil. €). Ku koncu júna tohto roku pritom tento dlh stúpol na 5,919 mld. Sk (196,5 mil. €). Ako konštatuje predložený materiál, vo všeobecnosti môžeme aj ďalej očakávať tvorenie deficitu medzi plánovanými finančnými prostriedkami a nevyhnutne vyžadovanými prostriedkami, ktoré sú potrebné na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia. SITA

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať