Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Poznáme údaje o zdraví srdca Slovákov za rok 2010

BRATISLAVA 16. decembra (WBN/PR) - Povedomie občanov o potrebe prevencie srdcovo-cievnych ochorení vzrástlo vďaka kampani MOST (Mesiac o srdcových témach) v roku 2010 až o 14 % oproti minulému roku, vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry FOCUS, ktorá sa realizovala v rámci kampane MOST už tradične v dvoch vlnách v júni a októbri 2010, teda pred ...

BRATISLAVA 16. decembra (WBN/PR) - Povedomie občanov o potrebe prevencie srdcovo-cievnych ochorení vzrástlo vďaka kampani MOST (Mesiac o srdcových témach) v roku 2010 až o 14 % oproti minulému roku, vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry FOCUS, ktorá sa realizovala v rámci kampane MOST už tradične v dvoch vlnách v júni a októbri 2010, teda pred a po kampani.

Zadaniu prieskumu predchádzali ciele stanovené v Národnom programe prevencie ochorenia srdca a ciev, a to edukácia občanov a širokej verejnosti o správnych hodnotách rizikových faktorov vzniku ochorení srdca a obehovej sústavy. „Občania Slovenska sú totiž značne rizikoví a aj preto výskyt závažných kardiovaskulárnych príhod, žiaľ, stále nemá klesajúcu tendenciu. Znižuje sa úmrtnosť najmä na akútny srdcový infarkt, ale to je najmä zásluhou zavádzania najmodernejších liečebných postupov. Naším cieľom však musí byť znížiť enormne veľký výskyt týchto príhod ako aj úmrtí, pretože tieto dôslednými celoživotnými preventívnymi opatreniami skutočne vieme znížiť, ako to dokazujú výsledky z väčšiny vyspelých krajín. Aby sme tento cieľ mohli naplniť, musíme jednoznačne zlepšiť uvedomenie obyvateľstva o týchto rizikách, pretože ako je známe, rizikové faktory KVO nemajú príznaky, nebolia“, vysvetľuje ciele NPPOCC doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor kardiológia.

Možno s potešením konštatovať, že výsledky prieskumu agentúry FOCUS potvrdzujú, že intenzívna celonárodná edukácia obyvateľstva má skutočne zmysel a začína prinášať svoje ovocie.

Podľa nových zistení agentúry FOCUS až 93% z celkového počtu 1033 respondentov uvádzalo práve srdcovo-cievne ochorenia ako najzávažnejšie z pohľadu úmrtnosti. Tieto čísla pred 3-mi rokmi boli výrazne odlišné v neprospech KVO. „Svedčí to o tom, že aj laická verejnosť, nielen my kardiológovia, si uvedomujeme závažnosť zdravia nášho srdca“, dodal docent Kamenský.

„U mužov umiera viac ako 47% populácie na kardiovaskulárne ochorenia, toto číslo je však u žien - až 61%. Hlavnou príčinou je práve to, že až 9 z 10 Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor ovplyvňujúci zdravie srdca resp. obehového systému. K rizikovým faktorom rátame pritom obezitu, vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu, fajčenie, nedostatok pohybu“, uviedol docent Kamenský.

Na edukáciu občanov SR bola zameraná aj už spomínaná kampaň MOST 2010 v organizácii Slovenskej nadácii srdca a Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Kampaň sa konala v uliciach miest a obcí 24. septembra 2010 a predchádzala jej niekoľko týždňová intenzívna mediálna podpora. Kampaň bola po prvý krát spolufinancovaná a podporovaná aj Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev.

V rámci tohto jedného dňa, ktorý sa už tradične nazýva Dňom srdca, bolo po celom Slovensku 250 meracích miest, vypomáhalo viac než 500 študentov z 59 škôl (tvorili tzv. Hliadky zdravia). Bolo vypravených 8 Vlakov zdravia a oslovilo sa celkovo približne 50 000 občanov. Z toho 30 000 prostredníctvom študentských hliadok a 20 000 na meracích miestach. Práve počas týchto oslovení sa robili aj podrobné štatistiky o zdravotnom stave občanov a ich prístupu k vlastnému zdraviu srdca. Z nich vyplýva, že u žien až 70% opýtaných uvádza, že pozná svoje hodnoty krvného tlaku (u mužov je to 67,7%) a vyše 40% pozná i hodnotu svojho cholesterolu (u mužov je to niečo viac ako 38% opýtaných).

Počas Dňa srdca bolo celkove vyšetrených 5 755 občanov SR priemerného veku 46 rokov, z čoho 64% tvorili ženy. Viac ako 27% opýtaných uvádza, že si jej vedomých nedostatku fyzickej aktivity, viac ako 15% opýtaných bolo aktívnych fajčiarov a 16% i obéznych. Vysoký krvný tlak s hodnotou viac ako 140/90 malo 31% respondentov a zvýšený cholesterol nad 5 mmol/l až 51% občanov.

Ďalšie otázky boli zamerané na hypertenziu, teda zvýšený krvný tlak. U osôb, ktoré nepoznali svoje hladiny krvného tlaku, sme namerali 19% mladých ľudí, ktorí sa zjavne o svoje hodnoty nezaujímajú. Obéznych v tejto skupine sme mali 23% žien a 31% mužov. Nepotešilo zistenie, že iba 40% mladých do 18 rokov malo optimálne hodnoty tlaku krvi.

Informačnú kampaň súvisiacu s projektom MOST 2010 zaznamenalo 34% obyvateľstva, čo je nárast v porovnaní s júnom 2010 až o 9%. V rámci zistení agentúry FOCUS 63% respondentov odpovedalo, že má dostatok informácii o tom ako predchádzať srdcovo-cievnym ochoreniach. Objektívne sa zlepšili vedomosti obyvateľstva o hodnotách krvného tlaku a hladinách cholesterolu. Povedomie občanov SR o závažnosti rizikových faktorov a potrebe ich prevencie sa na konci roka 2010 zvýšilo až o neuveriteľných 14%. „Veríme, že tieto informácie, ktoré sa dostávajú k čoraz väčšiemu počtu obyvateľov, budú slúžiť v prospech ich zdravia a že neustálou edukáciou prijmeme ľudí k tomu, aby znižovali svoje kardiovaskulárne riziká reálnymi praktickým krokmi k zachovaniu dobrej kondície a fyzického zdravia srdca“, dodal docent Kamenský. „K tomu by mal prispieť aj mierne zvýšený nárast preventívnych prehliadok u lekárov a prekonanie strachu ľudí resp. nedbalosti“, upresňuje docent Kamenský.

Prieskum agentúry FOCUS preukázal dôležité zistenia, ktoré nás utvrdzujú v tom, že v celonárodnej edukácii obyvateľstva je potrebné a veľmi účelné pokračovať intenzívne a dlhodobo.

Ďalším dôležitým projektom v rámci NPPOSC boli workshopy projektu Vzdelaný pacient v spolupráci Slovenskej nadácie srdca a Akadémie vzdelávania. Počas tohto projektu sa do konca roka 2010 uskutočnilo 50 workshopov po celom Slovensku, do ktorých bolo zapojených 28 lekárov – prednášateľov. Vyškolených bolo celkove 1155 účastníkov, ktorým sa zmerali hodnoty cievneho obehu a zdravia srdca. Na projekte sa zúčastnilo 140 vyškolených pracovníkov AV, zaznamenali sme 1086 vyplnených dotazníkov (správa o zdravotnom stave) účastníkmi workshopu, celkove bolo odovzdaných 1250 publikácií Zdravý životný štýl. Cesta k prevencii ochorení srdca a ciev. Na projekte sa celkove 33 zúčastnili aj RÚVZ.

Viac info o Slovenskej nadácii srdca: Slovenská nadácia srdca vznikla v roku 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Zriaďovateľom a odobreným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť. Na základe nepriaznivého vývoja v oblasti kardiovaskulárnych ochorení v Európe i na Slovensku sa Nadácia stala organizátorom projektu MOST – Mesiaca o srdcových témach. Kampaň úspešne prebehla v septembri 2007, 2008 a 2009.

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať