Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Zdravotné poisťovne už poznajú podmienky tvorby zisku

Ministerstvo zdravotníctva SRFoto: trades.skBRATISLAVA 22. marca (ZDRAVIE.sk z WEBNOVIN) - Zdravotné poisťovne už vedia, za akých podmienok budú môcť dosahovať zisk. Ministerstvo zdravotníctva SR už totiž predložilo do pripomienkového konania novelu zákona o zdravotných poisťovniach. Tá stanovuje dve konkrétne podmienky tvorby zisku. Prvou je povinné ...

Ministerstvo zdravotníctva SRFoto: trades.skBRATISLAVA 22. marca (ZDRAVIE.sk z WEBNOVIN) - Zdravotné poisťovne už vedia, za akých podmienok budú môcť dosahovať zisk. Ministerstvo zdravotníctva SR už totiž predložilo do pripomienkového konania novelu zákona o zdravotných poisťovniach. Tá stanovuje dve konkrétne podmienky tvorby zisku. Prvou je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20 % splateného základného imania, druhou povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. "Zdravotná poisťovňa tak nemôže dosahovať zisk na úkor svojich poistencov tým, že by ich odsúvala do poradovníkov namiesto toho, aby im uhradila zdravotnú starostlivosť bez čakania," uvádza sa v predkladacej správe k novele. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera podľa jej PR manažérky Zuzany Horníkovej súhlasí s reguláciou tvorby zisku v takejto podobe. Horníková zároveň dodala, že Dôvera bude schopná tieto podmienky splniť, a že to nebude mať vplyv na činnosť poisťovne, teda ani na prevádzku, ani na nákup zdravotnej starostlivosti. Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj druhú súkromnú poisťovňu Union. Obmedzenie použitia zisku zdravotných poisťovní presadila bývalá vláda na čele s Robertom Ficom koncom februára 2008. V januári tohto roku však Ústavný súd SR rozhodol, že uvedené ustanovenia nie sú v súlade s Ústavou SR a ďalšími medzinárodnými predpismi a dohovormi. Národná rada SR je tak povinná do šiestich mesiacov od zverejnenia nálezu uviesť napadnuté ustanovenia do súladu s uvedenými dokumentmi. Slovensko pre obmedzenie použitia zisku čelí aj trom medzinárodným arbitrážam. Rozhodli sa pre ne akcionári poisťovní Apollo, Dôvera a Union. Okrem toho sa napadnutými ustanoveniami zaoberá aj Európska komisia, jej závery zatiaľ nie sú známe. Ďalšou zmenou, ktorú prináša vládny návrh novely zákona, je úprava koncovej a pevnej siete. Koncovú sieť tvoria aktuálne všetky štátne zariadenia plus Onkologický ústav sv. Alžbety. S nimi zdravotné poisťovne musia uzatvoriť zmluvy. Pevná sieť nie je stanovená ako menný zoznam. Určuje iba 37 regiónov, v rámci ktorých musí poisťovňa uzavrieť zmluvu s aspoň jednou nemocnicou, zároveň však stanovuje niekoľko požiadaviek, ktoré takéto zariadenie musí spĺňať. Novela tzv. koncovú sieť úplne ruší. Podľa ministerstva totiž jej existencia preukázateľne viedla k deformáciám trhu zvýhodnením vybraných zdravotníckych zariadení. Pevná sieť by mala po novom poistencom garantovať fyzickú dostupnosť neodkladnej ústavnej zdravotnej starostlivosti. "Z pohľadu poistenca, nech sa nachádza v ktoromkoľvek okrese na Slovensku, by mal byť najbližší poskytovateľ v pevnej sieti priamo v jeho okrese alebo v niektorom zo susedných okresov," tvrdí rezort. Toto pravidlo podľa neho garantuje rovnomernosť rozloženia nemocníc v pevnej sieti a zároveň sa vyhýba centrálnemu určovaniu vybraných zariadení. Umožňuje tak poisťovniam využívať nástroj selektívneho kontraktingu na efektívny nákup kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Návrh zákona rieši aj komplexnú právnu úpravu prevodu poistného kmeňa. Jej nedostatočnosť viedla totiž podľa ministerstva pri odchode Európskej zdravotnej poisťovne z poistného trhu k praktickým problémom, ktoré nevyriešila ani následná novelizácia zákona. "Navrhuje sa možnosť odplatného prevodu poistného kmeňa, v prípade dobrovoľného prevodu však majú poistenci právo nesúhlasiť s prevodom vlastnej prihlášky do inej zdravotnej poisťovne," píše sa v novele. Navrhovaná úprava upravuje aj situácie, pri ktorých Úrad nad zdravotnou starostlivosťou nariaďuje prevod poistného kmeňa, či už ako súčasť nútenej správy nad poisťovňou alebo pri jej odchode z trhu. Novela taktiež znižuje bariéry pre vstup nových poisťovní na trh. Mení súčasný percentuálny limit pre výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne, ktorý bol doteraz stanovený pevnou percentuálnou sadbou. "Sadzba uvedeného limitu bude do budúcnosti určovaná tak, aby menšie zdravotné poisťovne mohli zo zdrojov verejného zdravotného poistenia použiť relatívne viac prostriedkov na prevádzkové činnosti v porovnaní so zdravotnými poisťovňami s veľkým počtom poistencov," konštatuje rezort. Sadzba uvedeného limitu už teda nebude 3,5 % zo základu, ktorým bol a aj naďalej bude tzv. ročný úhrn, ale bude sa pohybovať od 3,3 % pri hypotetickej poisťovni s 5,4 mil. poistencami až po 5 % pri začínajúcej zdravotnej poisťovni s jedným poistencom. Podľa ministerstva totiž nie je spravodlivé ani ekonomicky efektívne požadovať od zdravotných poisťovní, aby fixné a mnohé tzv. režijné výdavky limitovali proporcionálnou sadzbou, keďže výška týchto výdavkov proporcionálne s veľkosťou poistného kmeňa nerastie ani neklesá a navyše časť z nich ako štartovacie výdavky znášajú práve malé vznikajúce poisťovne na začiatku svojej existencie. Ďalším okruhom zmien v novele je postupovanie pohľadávok zdravotnými poisťovňami. Aktuálne sú totiž rozdielne názory na možnosť zdravotných poisťovní postupovať pohľadávky na tretie subjekty. V návrhu novela zákona sa preto vymedzujú pravidlá a podmienky postupovania pohľadávok tak, aby bola zabezpečená právna ochrana poistencov a platiteľov poistného. Materiál taktiež rozširuje zmluvnú voľnosť medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom o zmluvne dohodnuté dôvody na vypovedanie zmluvy po uplynutí minimálnej (12-mesačnej) doby. Posilňuje sa aj kontrolná činnosť poisťovní. Zmeny však v prípade schválenia novely čakajú aj na poistencov. Ministerstvo chce totiž umožniť poisťovniam, aby európsky preukaz vydali poistencom na preukaz poistenca, tak aby z jednej strany bol preukaz poistenca a z druhej strany európsky preukaz a taktiež, aby sa poistenec mohol pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti preukázať nielen preukazom poistenca ale aj európskym preukazom. V prípade schválenie by novela mala začať platiť od augusta tohto roku.