Neliečená cukrovka môže spôsobiť život ohrozujúce komplikácie

Pokiaľ sa cukrovka dostatočne nelieči, spôsobuje množstvo komplikácií, ktoré môžu postihnúť akýkoľvek orgán v našom tele. Dlhodobo vysoké hladiny cukru v krvi výrazne poškodzujú cievy a nervy, orgány a tkanivá nie sú dostatočne prekrvené a v tele vytvárajú závažné komplikácie.

Po odbornom diagnostikovaní cukrovky začínajú pacienti s liečbou podľa typu a štádia ochorenia. Vo všeobecnosti sa však všetkým odporúča najmä zmena životného štýlu, zahŕňajúca racionálne stravovanie, pravidelnú pohybovú aktivitu a redukciu telesnej hmotnosti.

Liečba cukrovky

Pokiaľ na úspešné zvládnutie ochorenia nestačí úprava životosprávy, musia začať pacienti užívať antidiabetické lieky v tabletách - perorálne antidiabetiká. Často sa predpisuje kombinácia viacerých liekov s rôznym účinkom. Cieľom liečby je znižovať hladinu cukru k normálnym hodnotám bez toho, aby bolo nutné dodávať telu inzulín.

Inzulín musia užívať všetci pacienti s diabetom 1. typu, keďže v ich tele je nedostatočná, resp. chýbajúca produkcia tohoto životne dôležitého hormónu. Využíva sa tiež u diabetikov 2. typu, ktorým zmena životného štýlu a liečba perorálnymi antidiabetikami nestačí na dostatočnú kontrolu ochorenia. Inzulín sa užíva vo forme podkožných injekcií, a to pomocou špeciálnych inzulínových pier alebo inzulínovej pumpy. Ihly sú veľmi tenké a postupne si na pichanie zvykne väčšina pacientov, dokonca aj detskí pacienti sú schopní sa veľmi rýchlo naučiť sami si ho pichať.

Následky neliečenej cukrovky

Komplikácií, spojených s neliečeným ochorením cukrovky, je veľmi veľa. Medzi najčastejšie a najzávažnejšie patria ochorenia srdcia, cievne mozgové príhody či ischemická choroba dolných končatín. Cukrovka však môže v tele postihovať aj malé cievy a privodiť tým poškodenie obličiek, zraku, nervov, tráviaceho traktu či spôsobiť ochorenie s názvom diabetická noha, kožné ochorenia, infekcie, ochorenia zubov.

Iba jedna vec je dôležitá

Súčasťou úspešného manažmentu diabetu je aj pravidelné monitorovanie hladiny glukózy v krvi. Pod pojmom selfmonitoring (sebakontrola) rozumieme v užšom slova zmysle kontrolovanie glykémií. Množstvo klinických štúdií dokázalo, že intenzívna a dôsledná kontrola hladiny glykémie prináša úspešnejšiu liečbu cukrovky, zlepšenie kvality života diabetikov a podstatné zníženie výskytu komplikácií cukrovky alebo spomalenie rozvoja ochorenia.

Skúsenosti z diabetologických ambulancií ukazujú, že ak diabetik pozná svoju aktuálnu glykémiu, pomáha mu to dodržiavať diétne opatrenia a zásady životosprávy.

Na dôležitosť prevencie pri ochorení cukrovky upozorňuje aj kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Kampaň kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom II. typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou. Prostredníctvom instagramového konta @sdia.sk sa povedomie o ochorení zvyšuje netradičným spôsobom.

Kampaň pôsobí nielen na potenciálne ohrozené skupiny ľudí, aby nezabúdali na pravidelné kontroly a liečbu, ale aj na mladšie generácie, ktoré vyzýva ku zvýšenému záujmu, napríklad o zdravie svojich rodičov. Na riziká cukrovky v spojení s možnými kardiovaskulárnymi ochoreniami a inými srdcovými komplikáciami upozorňujú prostredníctvom instagramu a kampane #OneThing aj známe osobnosti, herci, speváci či moderátori.


Viac informácií o ochorení a projekte sa dozviete na internetovej stránke www.sdia.sk.