Arteterapia - most medzi vnútorným a vonkajším svetom

V Súkromnom zdravotníckom centre Hippokrates sa vyše dvoch rokov ponúka ako súčasť komplexnej liečby aj arteterapia. O aký druh terapie ide, ako sa líši napríklad od hobby kreslenia a pri akých problémoch ju môžeme využiť, nám porozprávala arteterapeutka Sasha Točík Berkyová.
Sasha Točík Berkyová

Sasha Točík Berkyová | Zdroj: www.hippokrates.sk

Na začiatok nám skúste priblížiť čo vlastne arteterapia je?

Arteterapia je všeobecne chápaná ako liečba umením. V širšom zmysle ju môžeme chápať ako súhrn všetkých expresívnych terapii ako napríklad muzikoterapia, dramaterapia, pohybová terapia, biblioterapia a iné, v užšom slova zmysle ako liečbu/terapiu prevažne výtvarným umením a výtvarnými prostriedkami. Je to hraničná disciplína medzi vedou a umením. Vo svete má svoje pevné miesto a tradíciu.

Na Slovensku však zatiaľ neexistuje oficiálne akademické vzdelávanie v tejto oblasti a takisto ani slovenská legislatíva takýto druh profesie nepozná. Arteterapiu dnes vykonávajú hlavne psychoterapeuti, psychológovia, pedagógovia a iné pomáhajúce profesie. V Českej republike i u nás sa dajú získať rôzne certifikáty dlhodobým či krátkodobejším štúdiom alebo workshopmi v inštitúciách, ktoré tento druh vzdelávania ponúkajú.

Ako ste sa k tejto disciplíne dostali? Čím Vás zaujala?

Asi pred šiestimi rokmi som študovala walfdorskú pedagogiku a ako lektor na jeden z víkendov k nám prišiel šaolinský mních, ktorý pôsobí hlavne v Nemecku. Zaoberal sa najmä detskými kresbami a diagnostikou, na základe výtvarného prejavu detí z celého sveta. Pri jednej konkrétnej hravej aktivite, kedy sme mali uhádnuť z kresby dieťaťa jeho vek, národnosť a jeho citové rozpoloženie, som zistila, že možno by som mala na takúto prácu potenciál. Onedlho na to, som si začala hľadať vzdelávanie zamerané na túto oblasť a našla som inštitúciu Terra Therapeutica v Bratislave, kde som absolvovala prvé štúdium arteterapie.

Na tejto práci ma baví možnosť využiť kreatívny a individuálny prístup ku každému jednému klientovi, hĺbka arteterapeutických techník, dlhodobý efekt a najviac ma samozrejme teší, ak vidím, že to pomáha liečiť a riešiť mnohé problémy.

Aký je rozdiel medzi hobby kreslením a arteterapiou?

Zásadný rozdiel je v tom, že predtým ako samotný proces terapie začne, si terapeut v spolupráci s klientom stanovia terapeutické ciele/zámery. Pokiaľ sa chceme naučiť pekne maľovať alebo kresliť, či niečo kreatívne vytvoriť, nad takouto stránkou sa nemusíme zamýšľať.

Arteterapeut vedie, koordinuje a smeruje terapiu, je pre neho dôležitý proces tvorby, ale aj výsledný produkt, ktorý má liečivý a môže mať aj diagnostický potenciál. Psychiatri aj psychológovia často využívajú metódy a techniky arteterapie ako napríklad diagnostické kresby.

Pokiaľ teda radi kreslíme a tvoríme, robíme si tým dobrú službu, napríklad v oblasti psychohygieny, ale nemôžeme hovoriť o arteterapii. Tá nám pomáha najmä komunikovať s naším vnútrom prostredníctvom umeleckých techník, preto ju zvyknem nazývať aj mostom medzi vnútorným a vonkajším svetom.

Pre aký okruh ľudí je arteterapia vhodná?

Tento druh liečby v podstate nemá žiadne obmedzenie ani kontraindikácie, preto má široké pole pôsobnosti v rôznych pomáhajúcich profesiách. Každý terapeut sa špecializuje na určitú oblasť klientov, na základe svojich skúseností, vzdelania a možností. Arteterapia je vhodná pre deti, adolescentov, dospelých aj seniorov.

Často je využívaná pri klientoch s psychiatrickými diagnózami, deťmi s problémovým správaním, využitie nájdeme vo všetkých oblastiach práce s ľuďmi, mentálne či telesne postihnutými, pre tých, ktorí potrebujú podporu a pomoc v náročných životných situáciách, pre ľudí pracujúcich v strese, s chronickými ochoreniami a mnohé iné. Osobne mám výborné skúsenosti s tým, ak je arteterapia zaradená do komplexnej liečby, zlepšenie celkového stavu klienta je vidno zväčša aj po pár stretnutiach a odrážajú sa aj v jeho tvorbe, prístupe a práci.

arteterapeutka Sasha Točík Berkyová

Sasha Točík Berkyová | Zdroj: www.hippokrates.sk

Ako u Vás arteterapia prebieha?

V mojej praxi sa snažím s každým klientom spoločne nájsť tú najlepšiu terapeutickú cestu, aby každé stretnutie prebiehalo v priateľskej a otvorenej atmosfére. Mám zaužívané techniky, ktoré využívam v začiatkoch terapie, ale vždy prihliadam na aktuálny stav a naladenie klienta.

Arteterapia má tú výhodu, že techniky sa môžu rôznou formou prispôsobovať aktuálnym možnostiam. Rada využívam prácu s väčšími formátmi, prácu s hlinou a hmotami, aromaterapiu, receptívnu arteterapiu, ktorá sa sústreďujena vnímanie a dojmy z umeleckých diel, prácu s fotografiami a mnohé iné.

Sústreďujem sa prevažne na dospelú klientelu a individuálne terapie, naše stretnutia prebiehajú väčšinou raz za týždeň a trvajú 60-90 minút. Ak je to potrebné, konzultujem zdravotný stav pacientami s inými odborníkmi- neurológmi, psychológom a pod.

Robievam však aj skupinové workshopy. Na jeden z nich určite nezabudnem, bol pre ženy vo väzení v Bratislave. Ide o úplne odlišný typ workshopu, kde je podstatné využiť kreativitu a nápaditosť, pretože k dispozícii je iba obmedzené množstvo materiálu, pomôcok a času, s ktorým terapeut môže pracovať. Mojím názorom je, že každé jedno terapeutické stretnutie prináša nové skúsenosti obom stranám, obohacuje to klienta aj arteterapeuta.


Neprehliadnite:

Aromaterapia - ako pôsobia esenciálne oleje?

Vitamín C - účiiný pomocník pri chronických ochoreniach