Ako si pomôcť, keď nás trápi stres a emočná bolesť?

Strach, hnev či obavy nám spôsobujú emočnú bolesť. V práci prítomný stres tiež neprospieva k psychickej pohode. Hoci to môže znieť ako klišé, stačí myslieť pozitívne, všímať si prítomný okamih a nepremýšľať len o negatívnych veciach. S tým pomôže program Mindfulness, ktorý je založený na cvičeniach a zdravotných meditáciách.

Život prináša rôzne situácie, prekážky a aj „pohromy“, je len na nás, ako sa k tomu postavíme. Ako píše autor Jon Kabat-Zinn vo svojej knihe Život samá pohroma: „Na Zemi niet jediného človeka, ktorý by nemal svoju vlastnú verziu pohromy.“ Je to tak, nik z nás nepodpísal kontrakt na bezproblémový život.

Prof. Dr. Jon Kabat Zin je molekulárny biológ a autor programu Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), čiže programu na zníženie stresu pomocou Mindfulness - všímavosti. Ide o program jemných techník a cvičení, ktoré Jon Kabat-Zinn vytvoril už v roku 1979. Počas uplynulých 40 rokov bolo zrealizovaných viac ako 1500 vedecky podložených výskumov a meraní o tom, že táto metóda naozaj funguje.

Čo spôsobuje našu emočnú bolesť?

Strach, obavy, úzkosť, hnev, výčitky.... to sú všetko príbehy našej mysle, do ktorých sme sa nechali vtiahnuť. Tieto príbehy vytvára naša myseľ, ktorú nazývame občas aj „opica v hlave“ (monkey mind).

Naša myseľ nám neustále podsúva rôzne situácie z minulosti a ich nový scenár do budúcnosti v podobe obáv a možných katastrof a my ich neustále analyzujeme, premýšľame nad nimi a motáme sa v jednom kruhu.

Podľa prieskumov až 80% času premýšľame o tom, čo bolo, alebo bude. A väčšina týchto myšlienok je negatívna.

Ako z tohto kruhu von? Pomocou Mindfulness

Uvedomením si prítomného okamihu, toho, čo sa s nami deje práve teraz. A v tom nám pomáha Mindfulness. Mindfulness (všímavosť alebo tiež všímavý stav mysle) je o živote v prítomnom okamihu a schopnosti byť tu a teraz so zvedavosťou, otvorenosťou a láskavosťou, bez posudzovania.

Mindfulness (všímavosť) nás učí postaviť sa zoči-voči všetkému, čo je tu s nami práve teraz. Učíme sa uvedomovať si svoje myšlienky a ich odozvu v našom tele, vo fyzických vnemoch, pocitoch a emóciách.

Ako funguje kurz MBSR (kurz znižovania stresu pomocou všímavosti)?

Kurz MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) je program, ktorý nám pomáha jasnejšie vnímať a uvedomovať si udalosti v prítomnom okamihu, v móde nášho bytia. Vďaka tomu môžeme lepšie zvládať stres, emócie, našu myseľ a dosahovať lepšiu psychickú a fyzickú pohodu.

Základný kurz má osem týždňov. Každý týždeň je spoločné stretnutie, ktoré trvá zhruba 2,5 hodiny. Po šiestom sedení sa koná poldňový retreat v tichosti, zvyčajne počas víkendu, ideálne v tichom prostredí. Kurz MBSR prebieha v menších skupinkách do 10 ľudí. Počas kurzu sa učíme preciťovať telo, uvedomovať si svoje myšlienky a stišovať ich pomocou všímavého dychu, uvedomovať si emócie a postaviť sa nepríjemným pocitom zoči – voči.

Program je založený na cvičeniach a zdravotných meditáciách, ktoré precvičujeme počas kurzu aj každý sám doma individuálne. Vysvetľujeme si postoje Mindfulness, vzájomne zdieľame svoje zážitky, pocity, myšlienky. Všetko v bezpečnom prostredí založenom na vzájomnej dôvere a podpore.

Emócie a pocity sú odrazom našich myšlienok

Mindfulness nás učí mať kontrolu nad svojou mysľou. Pekným prirovnaním na to, čo sa deje počas meditácie, by mohla byť hladina jazera. Ak doň hádžeme kamene, čiže udalosti a pohromy nášho bežného života, hladina je rozčerená, voda špliecha na všetky strany. Ak však kamene prestaneme hádzať, uchýlime sa do ticha a ponoríme sa do meditácií, hladina sa upokojí a my zrazu začneme vnímať a jasne rozoznávať, čo všetko sa nachádza pod hladinou. Častokrát veci, ktoré sme predtým nevideli a nevnímali.

hladina jazera

Karol Kasanicky | Zdroj: súkr.archív

Pre koho je kurz MBSR vhodný?

Tento program bol primárne vytvorený ako doplnok klasickej liečby v prostredí kliniky na redukciu stresu na Univerzite v Massachusetts pre ľudí, ktorí trpeli rôznymi ochoreniami, chronickými bolesťami, stresom, depresiami. Dnes je vo svete využívaný širokou škálou ľudí, vo firmách, v školstve, meditujú vrcholoví lídri v politike aj biznise, špičkoví športovci, umelci ale aj ľudia, ktorí si chcú zlepšiť svoj život vlastnými zdrojmi.

Kurz MBSR je vhodný pre všetkých, ktorí majú pocit, že ich život ide mimo nich, majú veľa stresu, pocit vyhorenia, chronické bolesti.

Dnes je už všeobecne známe, že zhruba 70% zdravotných problémov je spôsobených psychosomatikou a v tomto kontexte je Mindfulness (všímavosť) skvelou prevenciou, ale aj liekom pre všetkých, ktorí chcú žiť viac v prítomnosti, lepšie a vedome zvládať náročné životné situácie a oslobodiť sa od často neužitočného myslenia a zaužívaných vzorcov správania a reagovania.

Kde sa môžem zúčastniť kurzu Mindfulness?

Mindfulness MBSR Slovensko organizuje aktuálne kurzy Mindfulness v Bratislave a Košiciach a pre firmy podľa dohody kdekoľvek na Slovensku. Viac informácií nájdete na www.mindfulness-mbsr.sk

Mindfulness nie je iba kurz. Kurz MBSR je iba začiatok. Mindfulness je životný štýl.

logo Mindfulness

Mindfulness | Zdroj: súkr.archív