Mindfulness meditácia a jej zdravotné účinky

Mindfulness meditácia možno nie je, to čo si myslíte. Tak ako existuje množstvo športov alebo hudobných žánrov, tak existuje aj viacero druhov meditácií. Mindfulness meditácia je vedená meditácia všímavosti, kedy sa učíme všímať si svoje vnemy v tele, pocity, myšlienky a emócie, ktoré sú s nami v prítomnom okamihu a uvedomovať si, čo sa s nami deje.
trening mysle Mindfulness

Mindfulness | Zdroj: Pixabay.com

Čo sa vám vybaví pri slove meditácia?

Touto otázkou začíname naše kurzy a workshopy. Možno si predstavíte mnícha v polohe lotosového kvetu alebo, alebo to nie je pre mňa, alebo už som to skúšal, ale nešlo mi to. Poväčšine sa pri slove meditácia vníma iba spirituálny rozmer. Ale meditácia a zdravotné účinky?

Ako vyzerá meditácia všímavosti – Mindfulness MBSR meditácia?

Mindfulness meditácia je meditácia všímavosti, založená na programe MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), čo znamená na znižovanie stresu. V našich kurzoch MBSR pracujeme s touto meditáciou všímavosti. Je to sekulárna, nenáboženská meditácia vedomého pozorovania prítomnosti. Počas tejto meditácie sa o nič neusilujeme a nemáme nič dosiahnuť.

Učíme sa byť tu a teraz, odpútať sa od neužitočných myšlienok na to čo už bolo alebo čo bude. Do prítomného okamihu sa vraciame pomocou tela, zmyslov a dychu. Cieľom Mindfulness meditácie nie je vypnúť svoju hlavu. To ani nie je možné, pretože naša myseľ produkuje myšlienky neustále. Mnoho ľudí sa domnieva, že ak počas meditácie nevedia stíšiť svoju myseľ, robia niečo zle. A tu začína posudzovanie seba samého, čo je opakom princípu meditácie všímavosti.

Mindfulness je tréning mysle

Mindfulness meditácia je tréning mysle, pri ktorom vedome a zámerne zameriavame pozornosť na nejaký celok, jeho jednotlivé časti a potom znovu na celok. Môžu to byť zvuky okolo nás, zrakové vnemy, vône, fyzické pocity v tele alebo aj myšlienky a emócie. Iba si ich všímame bez posudzovania, či sú dobré alebo zlé. K prítomnému okamihu pristupujeme s postojom zvedavosti a bez posudzovania. Akceptujeme veci také, aké sú. Len si ich uvedomujeme, čim vystupujeme z autopilota našich zaužívaných vzorcov.

Kedy a ako môžeme praktizovať meditáciu všímavosti?

Nepotrebujeme žiadne špeciálne vybavenie, meditovať môžeme aj v sede na stoličke alebo v ľahu. Tu ide o formálne vedené meditácie. Ale meditáciu všímavosti môžeme praktizovať neformálne kedykoľvek počas dňa, pri bežných rutinných činnostiach, jednoducho tým, že si ich začneme uvedomovať a prežívať.

Ste so svojimi deťmi? Tak buďte s nimi a nie mysľou na porade.

Pijete kávu? Vychutnajte si ju všetkými zmyslami a nerobte popri tom množstvo iných vecí. Ako si vychutnávať prítomnosť neformálnymi technikami učíme ľudí aj v našej facebokovej skupine.

pitie kavy

Zdroj: Pixabay.com

Aké sú zdravotné účinky Mindfulness meditácie (meditácie MBSR)?

Pri MBSR meditácii dochádza k fyziologickým aj psychologickým zmenám. Fyziologické vplyvy zahŕňajú okrem iného** zlepšenie dýchania, zníženie krvného tlaku, lepšie zvládanie stresu** vďaka potlačeniu aktivity mozgových centier, ktoré zodpovedajú za našu reaktivitu, ale aj zlepšenie imunitného systému a ochorení či bolestí pôvodne spôsobených stresom. Psychologické vplyvy meditácie prinášajú lepšiu emočnú stabilitu, menej úzkostí , väčšiu empatiu a následne aj zlepšenie komunikácie a vzťahov s inými, nehodnotenie všetkého a všetkých, prijatie a láskavosť k sebe aj k iným.

Dôležitým efektom jasnej a pokojnej mysle je lepšie sebapoznanie, lepšia schopnosť učiť sa novým veciam a lepšia koncentrácia, ktorú nám tak ľahko kradne digitálny svet. MBSR meditácia je jednou z najviac vedecky skúmaných a overovaných meditačných techník a vďaka plasticite mozgu vám ho dokáže nielen meniť, ale aj spomaliť jeho starnutie. Ak vás zaujímajú zdravotné účinky Mindfulness meditácie, pozrite si videá, kde sám autor tejto metódy Jon Kabat Zinn a jeho kolegovia hovoria o štúdiách, ktoré realizovali.

Ako začať?

Chcete začať? Možno už máte nejaké pokusy za sebou. Dnes nie je problémom pustiť si vedenú meditáciu z niektorej známej meditačnej aplikácie, pokiaľ dobre ovládate angličtinu. Meditácií v slovenskom jazyku je už pomenej a nie vždy sa v popise dozviete, o akú meditáciu vlastne ide a či je to niečo pre vás.

Meditovať môžete aj teraz. Sadnite si a urobte desať hlbokých nádychov a výdychov. Jednoduché? Schválne, skúste si to! Áno, meditovať je také jednoduché, ale také ťažké...

Stres a únava

Zdroj: Pixabay.com

Ak ste vyťažený človek, pracujete s ľuďmi, žijete hektický život, zápasíte so stresom či úzkosťami, Mindfulness – všímavosť vám pomôže žiť ľahšie a šťastnejšie, čerpať energiu a šťastie zvnútra, aj keď sa vonkajšie okolnosti nemenia. Naše skupinové kurzy MBSR podľa metodiky zakladateľa MBSR Jon Kabat-Zinna vás prevedú základnými postojmi a technikami Mindfulness. Kurz si vyžaduje vašu aktívnu spoluúčasť, jedno 2 – 2,5 hod stretnutie týždenne po dobu ôsmich týždňov, denné domáce cvičenie medzi stretnutiami v trvaní 30 – 45 minút denne. Táto časová investícia však stojí za to. Už po ôsmich týždňoch spozorujete blahodarné účinky meditácie a budete sa na ňu tešiť.