Liečba bolesti chrbta: endoskopické operácie platničiek

Vysunutia medzistavcových platničiek patria medzi jedny z najčastejších príčin bolesti chrbta. Táto zdravotná komplikácia znepríjemňuje život najmä ľuďom od 30. roku veku, keď sa začínajú prejavovať degeneratívne opotrebovania platničiek, výnimkou však nie sú ani mladší pacienti. Účinným riešením môžu byť unikátne miniinvazívne a endoskopické výkony na chrbtici, ktoré sú šetrné a oproti klasickej operácii majú viacero výhod
Liečba bolesti chrbta: endoskopické operácie platničiek

Zdroj: archív EuroPainClinics

Inovatívny prístup pri liečbe bolesti chrbta zahŕňajúci unikátne, vedecky overené metódy a techniky poskytuje Klinika miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics. Svojím špecifickým zameraním je v súčasnosti jediným klinickým zariadením tohto typu na Slovensku a svoje pôsobisko má v Bratislave, Bardejove a Košiciach.

Špecializované pracoviská poskytujú precíznu diagnostiku a liečbu bolesti chrbta a dolnej končatiny s využitím širokého spektra miniinvazívnych a endoskopických výkonov najmä u pacientov s bolesťou spôsobenou vysunutím medzistavcovej platničky. Hlavným prínosom je komplexný prístup – pacientom je poskytovaný ucelený systém starostlivosti od ambulantného vyšetrenia až po operačný výkon a následné odporúčania na rekonvalescenciu a rehabilitáciu.

Bolesť pri postihnutí nervového koreňa

Bolesť pri postihnutí nervového koreňa

Zdroj: archív EuroPainClinics

Jedným z častých zdrojov bolestí plynúcich z postihnutia bedrovej chrbtice je koreňový syndróm, ktorý vzniká v dôsledku útlaku, dráždenia či poškodenia nervového koreňa. Príčinou sú najčastejšie vysunutia medzistavcových platničiek, ďalej syndróm zlyhania operačnej liečby, úrazy chrbtice, zápalové stavy a i. Typicky sa prejavuje ako jednostranná ostrá, tupá, štipľavá či pulzujúca bolesť šíriaca sa do dolnej končatiny, tŕpnutie, mravčenie, zmeny citlivosti, pocit oslabenia až neschopnosť postaviť sa na špičky alebo päty, prípadne zdvihnúť nohu do schodov.

Precízna diagnostika chrbta a včasné začatie liečby

Predcízna diagnostika chrbta a včasné začatie liečby

Zdroj: archív EuroPainClinics

Predpokladom úspešnej liečby je nájdenie hlavného zdroja či zdrojov bolesti. „Znalosť hlavného zdroja bolesti je dôležitá pre výber vhodnej metódy na jeho ošetrenie“, zdôrazňuje MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, a dodáva: „Ak je príčina bolesti včas a správne diagnostikovaná, včasné začatie liečby môže umožniť rýchlejší návrat k bežným aktivitám, zabrániť rozvoju trvalých následkov a prechodu do chronického bolestivého stavu.“

Výkony pod kontrolou RTG a videonavigácie

Výkony pod kontrolou RTG a videonavigácie

Zdroj: archív EuroPainClinics

Miniinvazívne výkony sa vykonávajú v ambulantnom režime pod röntgenovou kontrolou, endoskopické výkony na operačnej sále pod kontrolou röntgenu a špeciálnej kamery. Na rozdiel od klasickej chirurgie sa pre výkon vytvára iba jeden vstup s veľkosťou 8 až 10 mm, ktorým sa zavádza do epidurálneho priestoru endoskop a ďalšie pracovné nástroje. Pacient je v priebehu výkonu v lokálnej, vzácne ľahkej celkovej anestézii. Výkony sa vykonávajú bez nutnosti hospitalizácie.

Prečo zvoliť miniinvazívnu a endoskopickú liečbu?

Miniinvazívne a endoskopické výkony pacientovi prinášajú viacero výhod. Vďaka ich šetrnému charakteru dochádza oproti klasickej operácii k minimálnemu poškodeniu svalov okolo chrbtice a ďalších mäkkých tkanív. Tým sa znižuje pooperačná bolesť, výrazne sa urýchľuje rekonvalescencia a zachováva funkčná stabilizácia chrbtice. Výhodou je aj kratšie trvanie výkonu, možnosť ambulantného vykonania v lokálnej anestézii a nižšie riziko pooperačných komplikácií, ako sú infekcia, krvácanie či tvorba zjazveného tkaniva. Krátky čas rekonvalescencie urýchľuje návrat do aktívneho života a do zamestnania.

Ako sa objednať?

Záujemcovia sa môžu informovať o možnosti liečby a objednania na tel. číslach jednotlivých pracovísk a prostredníctvom bezplatnej online služby E-konzultácia na www.europainclinics.sk/e‐konzultacia. Zdravotná starostlivosť je čiastočne hradená poisťovňami VšZP, Union a Dôvera (Dôvera okrem pracoviska v Bratislave).

Klinika miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics

Viac informácií sa dozviete na www.europainclinics.sk