Bezpečný priestor je kľúčom k bezpečnému životu i podnikaniu

Pandémia Covid-19 zasiahla do životov všetkých ľudí. Niektorí nákazu prekonali, niektorí jej zatiaľ odolávajú a niektorých osobne zasiahla v podobe úmrtí ich blízkych. Množstvo opatrení, ktoré sprevádzajú ľudí na Slovensku od marca 2020, tvrdo zasahujú do podnikania, ale aj do práce zamestnancov.
Germicídne žiarenie dokáže účinne sterilizovať vzduch

Zdroj: Pixabay.com

Tisíce ľudí prišlo o prácu a novú si stále hľadajú. Podnikatelia, najmä v gastro oblasti, si doslova siahajú na dno svojich síl. A podľa odhadov viac ako polovica z nich pravdepodobne zimu neprežije.

Najhoršie je, že otázka, kedy to všetko skončí, stále nie je zodpovedaná. Iskierka nádeje, ktorou je očkovanie, sa zdá stále pre viacerých nedosiahnuteľným míľnikom. No kým, všetko pominie, treba žiť, pracovať, podnikať, učiť sa. Život sa nezastaví.

Nájsť riešenia, ako účinne chrániť seba, blízkych, zmestnancov, ale aj klientov svojich prevádzok, zariadení, obchodov, či pacientov v ambulanciách, je stále témou číslo jeden.

Množstvo tipov, ako je vetranie, umývanie rúk, dezinfekcia, odstup, prerábka priestorov, kde majú zamestanci viac priestoru, prípadne sú oddelení rôznymi bariérami, sú síce užitočné riešenia, no nie sú všeliekom.

germicídne žiarenie a koronavírus

Zdroj: Pixabay.com

Organizácie vyzývajú neustále k jednoduchým riešeniam rúško – odstup – ruky

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyzýva všetkých, najmä vo vysoko rizikových oblastiach, aby zabránili šíreniu infekcie pravidelným umývaním rúk a používaním rúšok.

Účinnosť týchto preventívnych opatrení je však obmedzená, najmä vo vnútorných prostrediach, kde môže prenos sprostredkovať biokontaminovaný cirkulujúci vzduch alebo plochy, ktorých sa často dotýkame.

Môžu to byť priestory toalety, spoločných kuchyniek, kľučky na dverách, či "kopírky".

Podľa odborníkov sa riziko vírusovej infekcie dá znížiť viacerými technikami, ako je tepelná sterilizácia, chemické dezinfekčné prostriedky, filtrácia a ultrafialové žiarenie.

Počas pandémie je však náročné zabezpečiť dostatok chemických dezinfekčných prostriedkov, ale aj dostatok filtrov pre spotrebiteľov na trhu, a preto snaha o udržateľné dezinkečné systémy môže byť kľúčovým riešením v boji proti nákaze.

Germicídne žiarenie – technológia bezpečného priestoru

Germicídne žiarenie (v podobe rôznych lámp, žiaričov) sa využíva najmä v zdravotníckych zariadeniach už desiatky rokov.

V súčastnosti sa o ne zaujímajú školské zariadenia, podnikatelia, majitelia kancelárskych priestorov, orgány štátnej správy. Nakoľko môžu účinne riešiť bezpečnosť priestoru, kde dochádza ku kontaktu medzi ľuďmi a ich pohybu.

Germicídne žiarenie môže byť priame, ale aj nepriame (uzavreté).

Zakladá sa na postupnej výmene vzduchu v miestnosti, preto je jeho použitie vhodné v priestoroch, kde sa pohybujú ľudia či pracujú.

Prvá možnosť, a to priame germicídne žiarenie, sa dá využiť iba v priestoroch, kde sa ľudia počas žiarenia nenachádzajú.

Takáto čistička vzduchu účinne likviduje vírusy a baktérie, avšak bez prítomnosti ľudí.

Preto nepriame germicídne žiarenie je dostupnejšie a vhodnejšie pre čistenie vzduchu v priestore, do ktorého prichádzajú, odchádzajú ľudia a dochádza tam neustále k potenciálnemu riziku šírenia nákazy.

Môžu to byť ambulancie, obchody, úrady, hotely, ale aj domovy sociálnych služieb, či kancelárie, školy, škôlky.

Navyše dezinfekcia pomocou germicídneho žiarenia bola v posledných desaťročiach rýchlo rastúcou technológiou bez použitia chemikálií.

Germicídne žiarenie spadá do oblasti ultrafialového žiarenia (UV) a je vysoko účinné pri riadení mikrobiálneho rastu v akomkoľvek prostredí, ako je voda a vzduch, a takisto aj na akomkoľvek type povrchu.