Je CBD olej psychoaktívna látka?

Ide o konopný derivát – je teda psychoaktívny? Nemá však žiadne omamné ani stimulačné účinky a nespôsobuje závislosť. Na druhej strane ale môže pôsobiť ako všeobecné analgetikum, zmierňovať úzkosť alebo mať upokojujúci účinok. Je teda CBD olej psychoaktívna látka alebo nie?
CBD olej

Zdroj: Pixabay.com

Čo nazývame psychoaktívnou látkou?

Aby sme mohli zodpovedať túto otázku, musíme predovšetkým ujasniť definície pojmov úzko súvisiacich s témou. Droga je najširšia kategória: samotné slovo pochádza z francúzskeho alebo holandského jazyka a označujeme ním látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré sa obvykle používajú na výrobu liečiv.

V tomto zmysle je drogou ktorýkoľvek kanabinoid obsiahnutý v konope, nikotín v tabaku, kofeín v káve alebo morfín v ópiu. (Aj pojem drogéria sa zakladá na zovšeobecňujúcej interpretácii slova droga).

Pojmy psychoaktívna alebo psychotropná látka sa spravidla používajú ako synonymá pre drogy, ktoré ovplyvňujú činnosť centrálneho nervového systému alebo mysle a menia stav vedomia užívateľa. Ich ďalšou charakteristickou vlastnosťou je, že vyvolávajú závislosť.

Napokon omamná látka je právny pojem označujúci také drogy, ktorých výroba, distribúcia a konzumácia sú regulované, spravidla obmedzené alebo zakázané zákonom.

Psychoaktívne látky môžeme klasifikovať rôznymi spôsobmi, tu uvedieme iba hlavné kategórie:

  • Narkotiká, antidepresíva (napr. ópium, heroín, alkohol): účinné analgetiká, uvoľňujú napätie a pôsobia proti úzkosti, samozrejme v daných prípadoch ich sprevádza výrazný narkotický účinok.
  • Stimulanty (napr. amfetamín, kofeín, kokaín): zvyšujú duševnú a fyzickú aktivitu, pričom mnohé z nich majú euforický, psychotropný účinok.
  • Halucinogény, psychedeliká (napr. LSD, DMT, meskalín, PCP): pre tieto látky sú charakteristické zmyslové klamy, vystupňované emočné reakcie, výkyvy nálady. Užívateľ pod ich vplyvom môže objaviť alebo znova prežiť a spracovať veci potlačené vo svojom podvedomí. Halucinogénne látky často vyvolávajú intenzívne spirituálne zážitky.

Niektoré drogy je možné zaradiť aj do viacerých skupín: heroín je napríklad halucinogénny, ale dominujú jeho účinky proti bolesti a úzkosti, preto sa charakteristicky radí k narkotikám.

Konopné deriváty, napríklad THC, majú tiež mierne halucinogénne účinky, pričom silný je aj ich relaxačný účinok. Preto je aj ich klasifikácia nejednoznačná: niekedy sa klasifikujú ako halucinogény, inokedy ako narkotiká. Existujú však príklady aj na to, že tvoria samostatnú skupinu kanabinoidov.

Je CBD olej psychoaktívna látka?

Niektoré drogy, ako napríklad nikotín a kofeín, nemajú priame psychoaktívne účinky podobné psychedelikám. Nespôsobujú teda halucinácie ani výrazné zmeny stavu vedomia: ich užívateľ je po celý čas „pri zmysloch”, vie o sebe a svojom okolí.

Zároveň však nemôžeme povedať, že by tieto látky neboli psychoaktívne. Stimulujú totiž nervový systém, užívateľa fyzicky aj psychicky „nakopnú”.

Preto ani v prípade CBD nie je jednoduché odpovedať na otázku položenú v úvode. CBD totiž predstavuje jednu z viac než 480 zlúčenín obsiahnutých v konope a medzi tieto tzv. fytokanabinoidy patrí aj THC, zodpovedné za psychoaktívny účinok marihuany. Mnohé z týchto zlúčenín však nevyvolávajú euforické stavy, ale môžu mať liečivý účinok.

CBD- Cannabidiol

Zdroj: Pixabay.com

Medzi ne patrí aj fytokanabionoid zvaný kanabidiol, teda CBD. Podľa predklinických dôkazov Národného centra pre biotechnologické informácie v USA môže CBD zohrávať úlohu pri aktivácii receptorov (5-HT) pre sérotonín a napomáhať tak pri prekonávaní napätia, nepokoja alebo zlej nálady.

THC aktivuje v našom mozgu aj receptory CB1 a tým vyvoláva stav eufórie, ide teda celkom jednoznačne o psychoaktívnu látku. Naopak, CBD tieto receptory blokuje a zabraňuje tak vytvoreniu pocitu eufórie. Popri tom, že CBD olej môže mať mnoho pozitívnych vplyvov na náš organizmus a nervový systém, nevedie jeho užívanie k euforickým stavom.

Zdroj: usamedical.sk

Z toho teda vyplýva, že otázku, či je CBD olej psychoaktívna látka, nie je také jednoduché zodpovedať. Z vedeckého hľadiska totiž ide o psychoaktívnu látku, keďže môže mať priaznivé účinky na fungovanie nervového systému.

Popri tom ale nespôsobuje euforické stavy, je teda vylúčené, aby sa z CBD oleja niekto „zdrogoval”. Najmä vtedy, keď si vyberieme taký CBD olej, ako sú napríklad širokospektrálne CBD-oleje s obsahom 0.0% THC z ponuky USA medical.sk.

Ak však na záver chceme vyššie rozoberané poznatky zhrnúť, odpoveď na otázku položenú na začiatku článku (a odseku) znie: keďže nemá euforický účinok, CBD a CBD olej sa spravidla nepovažuje za psychoaktívnu látku.