Zbaviť sa chronických kožných ochorení nie je nemožné!

Viac, ako 50 % respondentov, ktorí sa zapojili do ankety Prírodných liečebných Kúpeľov Smrdáky, trápi chronické kožné ochorenie. Informácie o možných spôsoboch liečby väčšina z nich čerpá od svojho ošetrujúceho lekára alebo z internetu. Napriek tomu mnohí nevedia o možnosti, ktorá dokáže zmierniť alebo úplne potlačiť prejavy 95 % chronických kožných ochorení minimálne na pol roka.

Zdroj: Kúpele Smrdáky

Z výsledkov ankety o kožných ochoreniach, spôsoboch ich liečby, chronicite a miere diskomfortu, ktorý chorým spôsobujú vyplynulo, že až 54, 5 % opýtaných ich diagnóza obmedzuje v každodennom živote. Medzi najčastejšie kožné ochorenia, ktoré Slovákov a Slovenky trápia, patrí ekzém (43, 2 % respondentov) a o druhú priečku sa s takmer 16 % delí psoriáza a akné. Rovnako to s prevalenciou kožných ochorení vyzerá aj v celoslovenskom priemere (porovnanie s inými dostupnými anketami a štatistikami výskytu kožných ochorení v populácii).

Väčšina respondentov najviac trpí prejavmi kožného ochorenia na tých častiach tela, ktoré zvyknú mať po väčšinu roka odhalené, a to na rukách, tvári a hlave. To súvisí aj s druhom kožných ochorení, ktoré vo vzorke opýtaných ako aj v populácii Slovenska prevládajú.

Anketa taktiež potvrdila, že liečba kožných ochorení je takpovediac behom na dlhú trať. Viac ako 5 rokov sa lieči 25 % opýtaných a viac, ako 27 % konštatuje, že sa lieči dlhodobo. Celoživotný boj s kožným ochorením a jeho prejavmi uvádza až 20 % opýtaných.

Aj napriek vysokému počtu ľudí liečiacich sa dlhodobo alebo celoživotne sa liečba prekvapujúco obmedzuje len na lokálnu (40 % opýtaných). Podstatne nižšie percento užíva aj perorálne podávané retinoidy alebo podstupuje systémovú liečbu.

Zdroj: Kúpele Smrdáky

Väčšina ľudí trpiacich kožnými ochoreniami vytrvalo hľadá spôsob, ako zlepšiť svoj zdravotný stav. Využívajú rôzne dostupné informácie, skúšajú voľnopredajné produkty, nie raz investujú veľké množstvo času a peňazí do liečby, ktorá neprináša želané výsledky.

Tomu nasvedčuje aj údaj z ankety, ktorý hovorí o 40 % opýtaných bez znalosti o tom, že kúpeľnú liečbu kožného ochorenia môže preplatiť poisťovňa a presná polovica respondentov netuší, že kúpele im môže aj v tomto prípade predpísať obvodný lekár alebo špecialista.

Len o niečo menej ako polovica respondentov zatiaľ o kúpeľnej liečbe neuvažovala. Medzi najčastejšie dôvody patrí aj ten, že nepoznajú kúpele, ktoré by sa špecializovali práve na liečbu kožných ochorení.

kúpele Smrdáky

Zdroj: Kúpele Smrdáky

Priamo na Slovensku, v nenápadnej dedinke na Záhorí – v Smrdákoch takéto kúpele sú. Právom sa nazývajú aj slovenským „Mŕtvym morom“. Špecializujú sa takmer výhradne na liečbu kožných ochorení u detí a dospelých a hovoria za nich najmä dlhodobo dosahované výsledky.

Vďaka najvyššiemu obsahu sírovodíka v smrdáckej geotermálnej vode sa až 95 % detí i dospelých po absolvovaní kúpeľného pobytu zbaví nepríjemných prejavov ekzému, akné či psoriázy na dlhé mesiace (6 – 12). Účinok vzácnych prírodných zdrojov sa znásobuje aj vďaka príjemnému prostrediu, odbúraniu stresu a oddychu, s ktorým sa kúpele už tradične spájajú. Informácie o Kúpeľoch Smrdáky, ktoré sú súčasťou renomovanej siete Ensana Health Spa Hotels nájdete na kupelesmrdaky.sk.