Kedy vám vzniká nárok na poisťovňou preplácaný kúpeľný pobyt?

Kúpeľný pobyt nemusíte hradiť z vlastného vrecka. Čo všetko by ste mali vedieť skôr, ako požiadate o preplatenie nákladov na kúpeľnú liečbu?

Zdroj: Ensana Health Spa Hotels

Zákonné podmienky, ktoré z vás robia ideálneho kandidáta na kúpeľný pobyt hradený z poistného sú v skratke veľmi jednoduché. Vstupnou informáciou pre vás by malo byť, že pobyt vám môže predpísať obvodný lekár alebo špecialista a spomínaných lekárov oň môžete požiadať aj sami. Keď spĺňate všetky náležitosti, poisťovňa vám do 30 dní vyhovie, návrh na kúpeľnú liečbu schváli, pošle vám vyrozumenie a vy môžete začať baliť.

Vzhľadom na to, že sa Slovensko radí ku kúpeľným veľmociam podobne, ako Taliansko, Nemecko a Česko – výber zariadení, kde si svoj 21 alebo 28 – dňový nárok na liečbu v kúpeľoch uplatníte je veľa a pri niektorých kategóriách liečebných kúpeľných pobytov poisťovňa ponúkne aj možnosť výberu lokality!

V prípade chronických ochorení majte v hľadáčiku aj svetoznáme kúpele špecializujúce sa na liečbu ochorení pohybového aparátu a neurologické poruchy (bolesti chrbta, degeneratívne ochorenia kĺbov, stavy po úrazoch a operáciách kĺbov a medzistavcových platničiek, reumatoidnú artritídu a jej varianty) a neurologické ochorenia (stavy po operáciách a úrazoch centrálneho a periférneho nervového systému, roztrúsenú sklerózu, neuropatie, stavy po meningitídach a myelitídach, detskú mozgovú obrnu).

Sú nimi Slovenské liečebné kúpele Piešťany ležiace na malebnom Kúpeľnom ostrove.

Zdroj: Ensana Health Spa Hotels

Chcete sa zorientovať? Nech sa páči!

Indikačný zoznam je zoznamom ochorení a diagnóz, na ktoré sa ako jeden z doplnkových liečebných postupov odporúčajú kúpele. Je prílohou č. 6 k zákonu 577/2004 z. Z a nájdete ho aj na stránke zakonypreludi.sk, kde stačí do vyhľadávača zadať heslo „indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu.“

Ako sme už spomínali, kúpeľná liečba spadá do kategórie doplnkovej liečby a pri chronických ochoreniach o ňu môžete požiadať raz ročne. Keď žiadate o kúpeľný pobyt po operácii alebo úraze bez trvalých následkov, vznikne vám nárok na jednorazový kúpeľný pobyt. Mali by ste oň požiadať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím indikácie. Počas poisťovňou schváleného pobytu vám vzniká nárok na pracovnú neschopnosť – v skratke PN.

O tom, ako hlboko do vlastného vrecka siahnete rozhodne to, či je vaše ochorenie zaradené v indikačnom zozname medzi „áčkové“ (indikačná skupina A) alebo spadáte medzi pacientov s ochorením zaradeným do indikačnej skupiny B. V skupine B sa nájde väčšina tých z vás, ktorí trpia chronickým ochorením, v skupine A nájdete už spomínané pooperačné a poúrazové stavy a vybrané ochorenia. O aktuálnych výškach doplatkov za kúpeľnú liečbu sa dočítate na stránkach poisťovní – no pomer výkon/cena je jednoznačne na strane výkonu!

Vedeli ste, že?

V prípade, že sa kúpele nachádzajú v mieste vášho bydliska alebo v jeho blízkosti, nemusíte využiť len ústavnú formu (ubytovanie, strava, lekárska starostlivosť, procedúry) kúpeľnej liečby, ale môžete požiadať o ambulantnú formu (dochádzanie na kúpeľné procedúry z miesta bydliska alebo z iného ubytovacieho zariadenia).

Vzhľadom na to, že kúpele pôsobia iba na miestach s vládou SR schváleným štatútom kúpeľného miesta, môžete sa spoľahnúť, že okrem blahodarných účinkov liečebných procedúr bude aj samotný pobyt balzamom na telo i dušu vďaka vysokej kvalite ovzdušia, prírodného prostredia a zákonom uznaného prírodného liečivého zdroja.

Miesto vášho kúpeľného pobytu pri diagnózach zo skupiny A určí poisťovňa, pri diagnózach spadajúcich pod B si miesto pobytu môžete na základe odporúčania vybrať sami. Úplne bezplatne si môžu pobyt v kúpeľoch dopriať držitelia najmenej striebornej Jánskeho plakety, deti do 3 rokov a pacienti v hmotnej núdzi, ktorú je však potrebné náležite vydokladovať.

Zdroj: Ensana Health Spa Hotels

Na čo netreba zabudnúť

Najčastejšou chybou, ktorej sa žiadatelia o doplnkovú liečbu formou kúpeľov dopúšťajú je tá, že im chýba záznam o konzultácii svojho zdravotného stavu s odborníkom raz za pol roka.

Ďalším nedostatkom, ktorý mnohokrát vedie k zamietnutiu žiadosti o kúpeľný pobyt je fakt, že žiadatelia nedodržiavajú predpísanú liečbu.

Výsledky vyšetrení, ktoré sa dokladujú poisťovni nesmú byť v prípade žiadosti o kúpeľnú liečbu staršie, ako 3 mesiace.

Žiadateľom starším, ako 70 rokov často v žiadosti chýba doklad o internom vyšetrení. Je nutnou súčasťou žiadosti, ktorú podávajú pacienti v tejto vekovej kategórii.

Každý, komu poisťovňa schváli liečebný kúpeľný pobyt musí najneskôr 14 dní pred nástupom absolvovať vyšetrenie, ktoré vylúči kontraindikácie začatia kúpeľného pobytu – reč je o akútnych infekčných či zápalových ochoreniach, vážnych chorobách srdca, epilepsii s častou frekvenciou záchvatov, psychózach, inkontinencii, stavoch vyžadujúcich nepretržitú starostlivosť tretej osoby, tehotenstve, šestonedelí či dojčení.

V prípade, že ste ešte možnosť nevyužili, neváhajte! Hoci sú Piešťany nazývané aj „mekkou“ slovenského kúpeľníctva, garantujeme vám, že navštíviť ich len raz za život vám stačiť nebude! Keď vám k požiadaniu o kúpeľný pobyt chýba už len jeden malý krôčik, kliknite na stránku ensanahotels.com/sk a vaše váhanie sa veľmi pravdepodobne zmení na pevné rozhodnutie nenechať si v tomto roku ujsť kúpeľný pobyt, na ktorý máte nárok!