Dlhodobá starostlivosť na Slovensku pred prahom transformácie?

Máte blízkeho, ktorý využíva domácu opatrovateľskú službu alebo sa o neho staráte sami? Vyzerá to tak, že sektor sociálnych služieb sa postupne otvára zásadným zmenám. Najlbižšie roky by malo nielen dôjsť k revolučnej zmene vo financovaní sociálnych služieb či rozletu prvých lastovičiek v podobe spoločných obecných centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: súkr.archív

Máte blízkeho, ktorý využíva domácu opatrovateľskú službu alebo sa o neho staráte sami?

Vyzerá to tak, že sektor sociálnych služieb sa postupne otvára zásadným zmenám. Najlbižšie roky by malo nielen dôjsť k revolučnej zmene vo financovaní sociálnych služieb či rozletu prvých lastovičiek v podobe spoločných obecných centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Zmena prichádza aj zdola. Tí, ktorí sa stretávajú v praxi s problémami poskytovania domácej opatrovateľskej služby či neformálneho opatrovania uvádzajú novinky, ktoré tieto náročné situácie pomôžu uľahčiť.

Prvou z nich je webová aplikácia OPATRIO zameraná na riadenie domácej opatrovateľskej služby. Slúži pre poskytovateľov tejto služby, ktorými sú najmä obce a mestá. Misiou OPATRIO je priniesť maximálne užitočnú pomôcku, ktorá im ušetrí čas, aby sa mohli venovať riešeniu takých problémov, kde technológie nedokážu zastúpiť človeka.

Chýba im nástroj na efektívne plánovanie rozvrhu práce opatrovateľov, najmä vo väčších mestách, kde službu poskytujú desiatky až stovky opatrovateľov pre desiatky až stovky klientov. Plánovanie sa často robí v tabuľkách či na nástenkách, čo môže viesť k chaotickým rozhodnutiam najmä pri nečakaných situáciách (napríklad ochorenie opatrovateľa alebo klienta). To vytvára len ďalšiu záťaž a stres pre koordinujúcich úradníkov, opatrovateľov, ale najmä samotných klientov, či ich rodinných príslušníkov. Na základe našich skúseností tu chýba celkovo lepší informačný tok medzi klientom – opatrovateľom – poskytovateľom služieb“, uzatvára spoluautor OPATRIO Martin Gregor.

Ako rodinný príslušník opatrovanej osoby budete môcť v systéme zadávať či meniť dôležité informácie o svojom blízkom, vrátane jeho stavu, plánu starostlivosti či uskutočniť odhlásenie z opatrovateľskej služby (napríklad v prípade choroby). Zároveň budete mať prehľad aj o poskytnutých hodinách opatrovateľskej služby, vrátane mesačného vyúčtovania. Ak sa Vášmu blízkemu neposkytuje profesionálna opatrovateľská služba, ale opatrujete ho sami ako tzv. neformálny opatrovateľ, či už na základe príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí alebo rodiny alebo mu pomájate popri Vašej práci, je tu pre Vás partnerský projekt SILVERGON – Care plan. Online sprievodca a pomocník rodiny pri starostlivosti o blízkeho seniora, ktorý pomáha vzdelávať, informovať, organizovať, navigovať či poradiť.

Zdroj: súkr.archív

Informačné technológie dokážu byť významným pomocníkom aj v sektore sociálnych služieb a dokážu prispieť k zvýšeniu kvality života našich blízkych, ktorí sú odkázaní na pomoc niekoho iného. Umožnia nám sústrediť svoj čas na to, čo je pre nás podstatné a rovnako na plnohodnotné trávenie chvíľ s našimi blízkymi.

Preto OPATRIO a SILVERGON-Care plan spolupracujú pri vzniku platformy, ktorá bude postupne spájať rôzne technologické a netechnologické riešenia za účelom transformovať poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.

Zdroj: súkr.archív

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Realizované v rámci projektu OPATRIO: Web-based application for home care service management Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.