Diagnóza X89 - Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami