Connov syndróm

Connov syndróm je ochorenie pre ktoré je charakteristická nadprodukcia aldosterónu - hormónu kôry nadobličky.

Najčastejšou príčinou je adenóm (nádor tvorený žľazovým tkanivom a schopný tvoriť hormóny) nadobličky. Sekundárny hyperaldosteronizmus vzniká na podklade iných ochorení (napr. poškodenie obličiek, srdcová nedostatočnosť,...) alebo užívaním niektorých liekov (diuretiká).

Príznaky

  • Zvýšenie tlaku krvi
  • Slabosť
  • Poškodenie obličiek (v dôsledku zníženej hladiny draslíka v krvi)
  • Poruchy glukózovej tolerancie

Diagnostika

  • Klinické príznaky
  • Vyšetrenie moča - zvýšené pH
  • Vyšetrenie krvi - znížená hladina draslíka, zvýšený aldosterón
  • Ultrasonografia, CT, MR nadobličiek

Liečba

  • Nádory sa riešia chirurgicky
  • Pri hyperplázii sa podáva spirolakton