Aortálna stenóza

Aortálna stenóza je zúžená aortálna chlopňa , čo znemožňuje adekvátne vyvrhnutie krvi do aorty.

Srdce pumpuje krv zo svojej ľavej komory do celého tela pomocou aorty - tepny, z ktorej odstupujú menšie tepny vedúce krv k jednotlivým orgánom a tkanivám. Počas systoly - vyprázdňovania komôr sa otvára aortálna chlopňa (chlopňa nachádzajúca sa medzi ľavou komorou a aortou). V čase diastoly - plnenia srdca krvou je táto chlopňa zatvorená.

Príznaky

 • dušnosť po námahe
 • bolesti na hrudníku
 • krátkodobé straty vedomia(synkopy)
 • dlhý čas bez príznakov

Príčiny vzniku

 • vrodené anomálie (chlopňa má dva cípy namiesto troch)
 • reumatická horúčka
 • degeneratívne zmeny chlopne vplyvom starnutia (aterosklerotické)

Diagnostika

 • auskultácia srdca fonendoskopom
 • Rtg hrudníka - aterosklerotické zmeny a zväčšenie srdca
 • EKG - elektrokardiografia - môže ukázať hypertrofiu ľavej komory, ale aj normálny nález
 • ECHO - ukáže zmeny na chlopni a stupeň pokročilosti stenózy
 • Katetrizácia srdca

Liečba

Liečba je chirurgická- náhrada patologicky zmenenej chlopne protézou. Ak nie je z nejakého dôvodu možná chirurgická liečba, ďalším riešením je balónová valvuloplastika äzavedenie špeciálneho balónika do zúženej chlopne, čo vedie k jej rozšíreniu).

Medikamentózna liečba môže upravovať srdcovú nedostatočnosť a zmierňovať príznaky.