Odlúčenie sietnice

Za patologických okolností sa môže časť sietnice oddeliť (odlúčiť alebo odtrhnúť) od vnútorného oka. Dochádza k poruchám zraku.

odlucenie sietnice Zdroj foto: Shutterstock.com

Sietnica je vrstvou oka, ktorá obsahuje svetlocitlivé bunky. Svetelné lúče vstupujú do oka a dopadajú na sietnicu, z ktorej sa informácia šíri ďalej cestou optického nervu do zrakového centra v mozgu (do záhlavnej – okcipitálnej oblasti). Tu sa informácia analyzuje a vzniká obraz.

Za patologických okolností sa môže časť sietnice oddeliť (odlúčiť alebo odtrhnúť) od vnútorného oka. Dochádza k poruchám zraku, napr. ak sa odlúči centrálna časť sietnice, dôjde k poruche zraku v centrálnej oblasti, tzn. postihnutý vidí tmavú škvrnu v strede každého obrazu.

Odlúčené časti sa môžu dostať do sklovca (corpus vitreum) vo vnútornom oku. Pacient potom pri pohľade na určitý predmet vidí odlúčené častice ako lietajúce mušky.

Príznaky odlúčenie sietnice

 • Tmavé škvrny v zornom poli.
 • Zahmlené videnie.
 • V ťažších prípadoch oslepnutie.

Príčiny vzniku odlúčenie sietnice

 • Starnutie.
 • Nádory alebo abnormálny rast očnej gule.
 • Úraz oka.
 • Zápalové ochorenie ako napr. scleritis posterior.
 • Diabetes mellitus.
 • Neliečená hypertenzia.

Diagnostika odlúčenie sietnice

 • Vyšetrenie u oftalmológa.
 • Vyšetrenie zraku Snellenovými optotypmi.
 • Perimetria – vyšetrenie zorného poľa.
 • Ophtalmoskopia – vyšetrenie oka špeciálnym prístrojom, ktorým lekár vidí až na sietnicu.
 • USG.

Rizikové faktory odlúčenie sietnice

 • Vek – riziko sa zvyšuje s vekom.
 • Mužské pohlavie – častejší výskyt u mužov ako u žien.
 • Krátkozrakosť (myopia).
 • Dieťa narodené predčasne.
 • Diabetes mellitus.
 • Hypertenzia.
 • Úraz.
 • Glaukóm.
 • Nádory oka.

Liečba: odlúčenie sietnice

 • Prevencia a liečba ochorení, ktoré vedú k odlúčenie sietnice.
 • závisí od druhu ochorenia, do úvahy pripadá aj chirurgická liečba.