Subkonjuktiválne krvácanie (subkonjuktiválna hemorágia)

Subkonjuktiválne krvácanie vzniká krvácaním drobných cievok v oku. Na oku (na bielku) vidíme červené (krvavé) škvrny.

Subkonjuktiválne krvácanie vzniká krvácaním drobných cievok v oku. Na oku (na bielku) vidíme červené (krvavé) škvrny.

Príčiny vzniku subkonjuktiválneho krvácania -------------------------------------------
  • Často neznáme.
  • Silný kašeľ alebo kýchanie.
  • Úraz oka.
  • Zápal.
  • Silný tlak na dieťa počas pôrodu.

Príznaky subkonjuktiválneho krvácania

Na celom oku a najčastejšie na mieste, kde sa spája spojovka s rohovkou vidíme červené (krvavé) škvrny.

Diagnostika subkonjuktiválneho krvácania

Vyšetrenie očným lekárom.

Liečba subkonjuktiválneho krvácania

Tento stav si nevyžaduje liečbu. Príznaky do 3 dní spontánne odoznievajú. Ak je pacient na antikoagulačnej liečbe, býva potrebné po dohode s ošetrujúcim lekárom liečbu na určitý čas prerušiť.