Zápal nervov (neuritída)

Neuritída je súbor procesov zahŕňajúcich zápal nervov, pri ktorom vzniká dráždenie rušiace normálne pôsobenie nervu v oblasti, ktorú inervuje. Ak postihuje periférne nervstvo, blokuje zmyslové a motorické funkcie s výraznými príznakmi.

Neuritída je súbor procesov zahŕňajúcich zápal nervov, pri ktorom vzniká dráždenie rušiace normálne pôsobenie nervu v oblasti, ktorú inervuje. Ak postihuje periférne nervstvo, blokuje zmyslové a motorické funkcie s výraznými príznakmi.

Príznaky zápalu nervov ----------------------
 • Porucha citlivosti, tŕpnutie, pichanie v oblasti, ktorú inervuje postihnutý nerv.
 • Bolesť nervov (neuralgia).
 • Slabosť.
 • Obrna postihnutej oblasti.

Príčiny zápalu nervov

 • Úraz a podráždenie nervov (artritídy, nádory, atď).
 • Autoimunitné choroby, pri ktorých imunitný systém útočí na periférne nervstvo (napr. systémový lupus erythematosus, idiopatická periférna neuropatia).
 • Poškodzujúca vakcína.
 • Vystavenie chladu.
 • Leukémia.
 • Cukrovka.
 • Infekcie (napr. syfilis, malária, osýpky, tuberkulóza).
 • Nedostatok niektorých vitamínov (najmä vitanínov skupiny B, napr. tiamín).
 • Alkoholizmus.
 • Otrava arzénom a inými kovmi.
 • Otrava počas tehotenstva.