Kašeľ indukovaný ACE inhibítormi

ACE inhibítory (inhibítory enzýmu angitenzín konvertázy) sú často predpisovanými liekmi pacientom s vysokým krvným tlakom a najmä diabetikom s vysokým krvným tlakom.

ACE inhibítory (inhibítory enzýmu angitenzín konvertázy) sú často predpisovanými liekmi pacientom s vysokým krvným tlakom a najmä diabetikom s vysokým krvným tlakom. Pôsobia na úrovni ciev, vedú k vazodilatácii (rozšíreniu ciev). Do tejto skupiny patria látky ako napr. enalapril, kaptopril, ramipril a iné. Jedným z nežiadúcich účinkov týchto liekov je suchý kašeľ (15% pacientov užívajúcich ACE inhibítor).

  1. Suchý dráždivý kašeľ zvyčajne nereaguje na liečbu antitusikami (liekmi tlmiacimi kašeľ). Po vynechaní ACE inhibítora a jeho nahradení iným liekom kašeľ ustáva. Príčina kašľa nie je známa.