Angioskopia

Ako prebieha vyšetrenie?

Angioskopia je vyšetrenie ciev. Do ľahšie prístupnej cievy sa zavedie malý, flexibilný angioskop.

Význam vyšetrenia:

  • Vizualizácia lumenu a endotelovej výstelky cievy. Lekár uvidí obštrukciu a jej príčinu.
  • Je súčasťou výkonov v cievnej chirurgii pri odstraňovaní trombov, aterosklerotických plátov, pri bypasse,

Patologické zmeny nájdeme pri:

  • Niektorých ochoreniach periférnych ciev.
  • Trombóze alebo embólii.
  • Aterosklerotických plátoch.
  • Torzii alebo stenóze transplantátu cievy.