ACTH (adrenokortikotropný hormón)

ACTH (adrenokortikotropný hormón) je hormón hypofýzy. Stimuluje nadobličky k produkcii glukokortikoidov a mineralokortikoidov. Hormón stanovujeme v krvi.

Ako prebieha vyšetrenie?

ACTH (adrenokortikotropný hormón) je hormón hypofýzy. Stimuluje nadobličky k produkcii glukokortikoidov a mineralokortikoidov. Hormón stanovujeme v krvi.

Fyziologické hodnoty:

 • Stanoviť hladinu ACTH v sére je ťaké, závisí od obdobia dňa, stresu a iných faktorov.
 • Doobeda: 25 – 100 pg/ml
 • Poobede: 0 – 50 pg/ml

Význam vyšetrenia:

 • Diagnostika Cushingovej choroby a syndrómu.
 • Odlíšenie primárnej a sekundárnej adrenálnej insuficiencie.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Primárnej adrenálnej insuficiencii (nedostatočnosti kôry nadobličiek).
 • Cushingovej chorobe.
 • Kongenitálnej adrenálnej hyperplázii.
 • Ektopickom ACTH syndróme.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Primárnej adrenálnej hypersekrécii.
 • Cushingovom syndróme.
 • sekundárnej adrenokortikálnej nedostatočnosti

Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:

 • Požitie alkoholu.
 • Amfetamíny.
 • Calcium glukonát.
 • Kortikosteroidy.
 • Estrogény.
 • Lítium.
 • Spironolakton.
 • Tehotenstvo.