Kostná biopsia

Ako prebieha vyšetrenie?


 • Pri biopsii odoberáme kúsok tkaniva (v tomto prípade z kosti) na histologické vyšetrenie.
 • Výkon sa robí v lokálnej anestéze špeciálnou ihlou.

Fyziologické hodnoty:


Nález normálneho kostného tkaniva bez prítomnosti nádorových buniek, zápalu,...

Patologické zmeny nájdeme pri:

 • Maligných nádoroch:

 • sarkóm,

 • Ewingov sarkóm,

 • mnohopočetný myelóm,

 • metastázy iných nádorov do kostí.

 • Benigných nádoroch:

 • osteóm,

 • chondróm,

 • obrovskobunkový nádor.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Nesprávne odobratá vzorka kostného tkaniva.
 • Chyba pri transporte odobratej vzorky do laboratória.