Urea (močovina)

Ako prebieha vyšetrenie?

Urea (močovina) sa stanovuje z krvi. Krv sa odoberá najčastejšie z lakťovej žily.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí:

 • ženy 2,2 – 6,7 mmol/l
 • muži 3,8 – 7,3 mmol/l

Význam vyšetrenia:


 • Diagnostika porúch obličkových funkcií.
 • Sledovanie pacientov s chronickým ochorením obličiek alebo na dialýze.

Zvýšené hodnoty nájdeme pri:


 • Akútnom alebo chronickom zlyhávaní obličiek.
 • Vstrebávaní degradačných produktov krváciania do GIT.
 • Postrenálnej obštrukcii (obštrukcia obličkovej panvičky, močovodov alebo vývodných močových ciest).
 • Popáleninách.
 • Dehydratácii.
 • Dlhodobej liečbe steroidmi.
 • Zvýšenom príjme bielkovín.

Znížené hodnoty nájdeme pri:


 • Niektorých ochoreniach pečene.
 • Akromegálii.
 • Nízkobielkovinovej diéte.
 • Hladovaní.