Anion gap (aniónová medzera)

Ide o zhodnotenie nemerateľných aniónov v sére (fosfáty, sulfáty, ketóny, proteíny, organické kyseliny) na základe vypočítania merateľných aniónov (Na+K) – (HCO3+Cl).

Fyziologické hodnoty:


  • Dospelí: 12 ± 4 mmol/l

Význam vyšetrenia:


  • Anion gap pomáha zistiť príčinu metabolickej acidózy.

Zvýšené hodnoty nájdeme pri:


  • Šok
  • Otrave metanolom, etylénglykolom, salicylátmi.
  • Ketoacidóze.
  • Laktátovej acidóze.
  • Hladovaní.

Znížené hodnoty nájdeme pri:


  • Zriedenie krvi.
  • Hyperviskózne syndrómy, paraproteinémie.