Gamaglutamyltransferáza (GMT)

Gamaglutamyltransferázu (GMT) vyšetrujeme zo séra.

Fyziologické hodnoty:

 • Dospelí muži:
 • Dospelé ženy:

Význam vyšetrenia:

 • Diagnostika ochorení pečene a žlčových ciest s obštrukciou na úrovni pečene alebo žlčových vývodov.
 • Diagnostika a sledovanie progresie cirhózy pečene

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Obštrukcii žlčových ciest alebo vývodov.
 • Nádoroch pankreasu alebo pečene.
 • Hepatitíde (zápalovom ochorení pečene).
 • Cirhóze.
 • Systémovom lupus erythematodes.
 • Infekčnej mononukleóze.
 • Akútnej pankreatitíde.
 • Hypertyreóze (zvýšená činnosť štítnej žľazy).

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Hypotyreóze (znížená činnosť štítnej žľazy).

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Požitie alkoholu do 60. hodín pred vyšetrením.
 • Užívanie barbiturátov, fenytoínu alebo orálnych kontraceptív.
 • Chyba pri odbere krvi, krv nebola odobratá nalačno.