Orálny glukózový tolerančný test (oGTT)

Ako prebieha vyšetrenie?


Vyšetrenie robíme pacientom so suspektným diabetes mellitus, ale z hladiny glukózy v krvi nalačno nie je možné určiť diagnózu. Pacient vypije nalačno asi 150 ml roztoku glukózy (obsahuje 75g glukózy). V nultej minúte, tzn. hneď po vypití roztoku sa pacientovi odoberie krv z prsta a stanoví hladina glukózy (glykémia). Glykémiu vyšetrujeme každých 30 minút (v priebehu 2 hodín) po vypití roztoku.

Fyziologické hodnoty:

 • Nalačno (0. minúta):
 • Po 1 hod.:
 • Po 2 hod.:

Význam vyšetrenia:


 • Diagnostika diabetes mellitus (cukrovky).

Patologický výsledok vyšetrenia môže byť pri:


 • Diabetes mellitus.

Faktory skresľujúce výsledok:


 • Požitie alkoholu.
 • Infekcia.
 • Cushingova choroba alebo syndróm.
 • Podvýživa.
 • Tehotenstvo.
 • Stres.
 • Pacienti pripútaný na lôžko.
 • Niektoré lieky – napr. amfetamín, beta blokátory, diuretiká, epinefrín, glukokortikoidy, inzulín, lítium, orálne kontraceptíva, salicyláty, perorálne antidiabetiká, a iné.