Ionizované kalcium (ionizovaný vápnik)

Ionizované kalcium (vápnik) vyšetrujeme z krvného séra.

Fyziologické hodnoty:

 • Ionizovaný vápnik tvorý 45 – 55% z celkového vápnika v sére.

 • Dospelí: 1,13 – 1,32 mmol/l

 • Deti:

 • novorodenci: 1,10 – 1,45 mmol/l

 • dojčatá: 1,15 – 1,40 mmol/l

 • 2 – 15 roční: 1,20 – 1,35 mmol/l

Význam vyšetrenia:

Diagnostika primárneho hyperparatyreóze, najmä u pacientov s nízkou hladinou albumínu v krvi.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Acidóze.
 • Akromegálii.
 • Adisonovej chorobe.
 • Niektorých nádoroch.
 • Hyperparatyreóze.
 • Osteoporóze.
 • Pagetovej chorobe./li>
 • Feochromocytóme.
 • Dlhodobej imobilizácii.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Alkalóze.
 • Akútnej pankreatitíde.
 • Hnačke.
 • Hypomagnezémii.
 • Malabsorbcii.
 • Hypoparatyreóze.
 • Osteomalácii.
 • Zlyhávaní obličiek.
 • Hladovaní.
 • Nedostatku vitamínu D.
 • Opakovaných transfúziách krvi.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Vysoký príjem vápnika v potrave (alebo syntetických preparátoch).
 • Nedostatočný príjem vitamínu D.
 • Užívanie liekov – napr. antacída, antikonvulzíva, barbituráty, inzulín, gentamicín, steroidy, thiazidové diuretiká, a iné.