Protilátky proti herpes vírusu (Herpes virus –antigény)

Ako prebieha vyšetrenie?


  • Lekár odoberie materiál na vyšetrenie. Robí ster z patologickej lézie, tzn. herpetického pľuzgierika, na koži alebo sliznici.
  • Normálny výsledok vyšetrenia je výsledok negatívny.

Význam vyšetrenia:


  • Diagnostika ochorení vyvolaných vírusom Herpes simplex typu 1 alebo 2.
  • Pozitívny výsledok môžeme nájsť při:
  • Infekciách Herpes simplex typ 1 (HSV-1).
  • Infekciách Herpes simplex typ 2 (HSV-2).

Faktory skresľujúce výsledky:

Nesprávne odobratý materiál na laboratórne vyšetrenie.