Diagnostika infekčnej žltačky (diagnostika infekčnej hepatitídy)

Ako prebieha vyšetrenie?

 • Pacientovi odoberieme krv na vyšetrenie. V sére pacienta stanovujeme protilátky proti jednotlivým typom vírusov infekčnej hepatitídy.

Fyziologický nález:

 • Anti-HAV (protilátky proti vírusom hepatitídy A): negatívne

 • IgM: negatívne

 • IgG: negatívne

 • Anti-HBc (protilátky proti antigénom jadra vírusov hepatitídy B, proti jadru vírusov): negatívne

 • IgM: negatívne

 • IgG: negatívne

 • Anti-HBe (protilátky proti vírusom hepatitídy B): negatívne

 • HBe (antigén hepatitídy B): negatívne

 • HbsAb (protilátky proti antigénom na povrchu vírusov hepatitídy B): negatívne

 • HbsAg (antigény na povrchu vírusov hepatitídy B): negatívne

 • Anti-HCV (protilátky proti vírusom hepatitídy C): negatívne

 • Anti-HDV (protilátky proti vírusom hepatitídy D): negatívne

Význam vyšetrenia:

 • Anti-HAV (protilátky proti vírusom hepatitídy A): diagnostika hepatitídy A. Rozlíšenie, či ide o práve teraz prebiehajúcu infekciu alebo o infekciu v minulosti.
 • Anti-HBc (protilátky proti antigénom jadra vírusov hepatitídy B, proti jadru vírusov): určenie štádia hepatitídy B,
 • Anti-HBe (protilátky proti vírusom hepatitídy B): sledovanie progresie hepatitídy B, určenei štádia tohto ochorenia.
 • HBe-Ag (antigén hepatitídy B): diagnostika a prognóza infekcie vírusom hepatitídy B.
 • HbsAb (protilátky proti antigénom na povrchu vírusov hepatitídy B): zhodnotenie imunity proti hepatitíde B, príp. potreby preočkovať.
 • HbsAg (antigény na povrchu vírusov hepatitídy B): Diagnostika špecifického typu hepatitídy, rozlíšenie akútneho a chronického štádia ochorenia.
 • Anti-HCV (protilátky proti vírusom hepatitídy C): diagnostika infekcí vyvolaných vírusom hepatitídy C.
 • Anti-HDV (protilátky proti vírusom hepatitídy D): diagnostika infekcí vyvolaných vírusom hepatitídy D.

Pozitívne výsledky môžeme nájsť pri:

 • Hepatitída A

 • Anti-HAV IgM: hepatitída A (práve prebieha) v akútnom štádiu alebo v rekonvalescencii.

 • Anti-HAV IgG: prekonaná hepatitída A s permanentnou imunitou proti rinfekcii.

 • Hepatitída B

 • Anti-HBc IgM: hepatitída B – akútna alebo v rekonvalescencii.

 • Anti-HBc IgG: hepatitída B – chronické štádium alebo v minulosti.

 • Anti-Hbe: pokles infekčnosti ochorenia.

 • HBe-Ag: nárast infekčnosti v akútnom štádiu, pri chronickom nosičstve alebo chronickom ochorení pečene.

 • HbsAb: rekonvalescencia alebo uzdravenie po hepatitíde B.

 • Hepatitída C

 • Anti-HCV: infekcia vírusom hepatitídy C.

 • Hepatitída D

 • Anti-HDV: infekcia vírusom hepatitídy D, ktorá prebieha vždy spolu s hepatitídou B, preto treba vyšetriť aj anti-HBc protilátky.