Laktát

Laktát vyšetrujeme zo žilovej krvi.

Fyziologické hodnoty:

Žilová krv:

Význam vyšetrenia:


 • Potvrdenie predpokladanej hypoxie (nedostatku kyslíka).
 • Kyselina mliečna (laktát) vzniká v organizme pri anaeróbnom metabolizme.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:


 • Alkoholizme.
 • Diabetes mellitus (cukrovke).
 • Hypertermii.
 • Zlyhávaní pečene.
 • Maligných nádoroch.
 • Šoku.
 • Peritonitíde (zápal pobrušnice).
 • Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:
 • Hypotermii.

Faktory skresľujúce výsledky:

Niektoré lieky – napr. epinefrín, fruktóza, sorbitol, etanol.