Rádioizotopové vyšetrenie

Fyziologický nález:


Normálne vychytávanie, distribúcia a vylučovanie rádionuklidu vyšetrovaným orgánom alebo tkanivom. Bez prítomnosti abnormalít v štruktúre alebo funkcii vyšetrovaného orgánu.

Ako prebieha vyšetrenie?


Pacientovi sa podá intravenózne (do žily) rádiofarmakum označené najčastejšie 131I alebo 99mTc. Citlivým detektorom sa sleduje vychytávanie, distribúcia a vylučovanie týchto látok v sledovanom orgáne alebo tkanive.

Význam vyšetrenia:

Diagnostika rôznych patologických zmien v orgánoch a tkanivách.

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:


 • Atrofii alebo fibróze.
 • Cystách.
 • Nádoroch.
 • Metastatických ložiskách.
 • Zápale.
 • Abscese.
 • Vrodených chybách.
 • Obštrukcii vývodov.
 • Hematómoch.
 • Poškodení tkanív úrazom.
 • Ischémii alebo nekróze tkanív.
 • Hyperfunkcii.

Faktory skresľujúce výsledky:


 • Užitie prípravkov obsahujúcich jód pred vyšetrením.
 • Nesprávne urobené vyšetrenie.