Ministerstvo zdravotníctva vyzýva neplatiť od 1. septembra 2006 poplatky

Od 1. septembra 2006 je účinné nariadenie vlády, ktorým sa rušia 20- a 50-korunové poplatky v zdravotníctve. Ak by sa aj napriek tomu stretli občania s prípadom, že od nich od 1. septembra 2006 lekári vyžadujú už zrušené poplatky, ministerstvo zdravotníctva odporúča pacientom poplatky neplatiť a podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Silvie Balázsikovej minister zdravotníctva požiada predsedu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby sa úrad danej problematike dôsledne venoval a aby na riešenie sťažností občanov súvisiacich s vyberaním zrušených poplatkov predseda úradu osobne dohliadol.

"Nariadenie vlády sa publikovalo v Zbierke zákonov a odo dňa jeho účinnosti je záväzné pre všetkých občanov SR, teda aj pre lekárov. Legislatívny rámec je v tejto oblasti daný jasne a ministerstvo zdravotníctva bude striktne vyžadovať jeho dodržiavanie," konštatuje S. Balázsiková.

Podľa prieskumu spoločnosti RCA Research takmer 62 percent občanov súhlasí so zrušením 20- a 50-korunových poplatkov.