Otoskopia

Otoskopia je vyšetrenia ucha (vonkajšieho zvukovodu a blany bubienka) pomocou ušného lievika a svetla odrazeného z čelového reflektora.

Ako prebieha vyšetrenie?

 • Otoskopia je vyšetrenia ucha (vonkajšieho zvukovodu a blany bubienka) pomocou ušného lievika a svetla odrazeného z čelového reflektora.
 • Lekár (otorinolaryngológ) najprv vyšetrí zdravé ucho. Svetlom odrazeným z čelového reflektora posvieti na vyšetrované ucho. Najprv si pozrie ušnicu. Do vonkajšieho zvukovodu zasunie ušný lievik. Lieviky sú rôznej veľkosti, lekár ho vyberie podľa veľkosti zvukovodu. Svetlom odrazeným z čelového reflektora zasvieti do lievika a všíma si kožu a obsah vonkajšieho zvukovodu a blanu bubienka. Keďže vonkajší zvukovod je esovito zahnutý, ťahá ušnicu smerom dozadu a hore, aby sa zahnutie zvukovodu vyrovnalo. Na vyšetrenie je možné použiť aj otoskop alebo na podrobnejšie vyšetrenie mikroskop (príp. ušný mikroskop – otomikroskop).
 • Potom vyšetrí druhé ucho.

Fyziologický nález:

Ušnice bez zápalových a organických zmien. Zvukovody voľné, priestranné bez zápalových a organických zmien. Blany bubienka obojstranne diferencované.

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:


 • Zápale vonkajšieho ucha.
 • Zápale stredného ucha.
 • Nádoroch ušnice, vonkajšieho zvukovodu.
 • Cholesteatóme.
 • Perforácii blany bubienka (prederavení blany bubienka v súvislosti so zápalom alebo úrazom ucha.
 • Vápenátej inkrustácii po opakovaných zápaloch stredného ucha.
 • Insuficiencii sluchovej trubice.

Faktory skresľujúce výsledky:


 • Masívny opuch vonkajšieho zvukovodu.
 • Prítomnosť ušného mazu, hnisu, krvi, epitélií vo vonkajšom zvukovode. V takomto prípade treba zvukovod najprv vyčistiť vatovou štetôčkou, výplachom alebo odsatím patologického obsahu