Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Trojmiliónová pokuta pre Union zdravotnú poisťovňu

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6. decembra 2006 rozhodol o uložení pokuty 3 mil. Sk Union zdravotnej poisťovni – 1 mil. Sk za marenie výkonu dohľadu podľa zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlviosťou... , lebo Union zdravotná poisťovňa nepredložila úradu doklady v požadovanom rozsahu a 2 mil. Sk za poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, zamlčovanie dôležitých skutočností a ponúkanie výhod, ktoré Union zdravotná poisťovňa nevie zaručiť . Pokutu musí Union zdravotná poisťovňa zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Union zdravotná poisťovňa môže proti tomuto rozhodnutiu podať na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozklad do 15 dní od jeho doručenia.

Nedostatky v činnosti Union zdravotnej poisťovne

Union zdravotnej poisťovne použila zavádzajúce informácie v reklamnej kampani : „Ako prvá medzinárodná zdravotná poisťovňa na Slovensku Vám prinášame úsmev miliónov spokojných poistencov v 10 krajinách Európy. Ponúkame Vám viac ako 100 rokov skúseností našej skupiny v medzinárodnom poisťovníctve......“. Ako sa uvádza v stanovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa Obchodného zákonníka je Union zdravotná poisťovňa slovenskou právnickou osobou s majetkovou účasťou zahraničnej právnickej osoby, potenciálni poistenci (ku dňu dohľadu – máj 2006 zhruba 47 tis.) nemajú nič spoločné s „miliónom spokojných poistencov v 10 krajinách Európy“, lebo každá z týchto krajín vykonáva verejné zdravotné poistenie inak, poskytuje iný rozsah zdravotnej starostlivosti, založený na iných princípoch.

Union zdravotná poisťovňa sľubovala v letáku „zdravie na prvom mieste“ poistencom 50 %-tnú zľavu na nadštandardné preventívne prehliadky nad rámec zákona, nadštandardnú nemocničnú izbu a uľahčený prístup k odborným lekárom podľa požiadaviek klienta , ak uzavrie zároveň zmluvu o individuálnom zdravotnom poistení s Union poisťovňou, a. s.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou posúdil prísľub „uľahčený prístup k odborným lekárom podľa požiadaviek klienta“. P oskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a dodržiavať ich. Poskytovateľ môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín. Výšku úhrady schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je informácia o uľahčenom prístupe k odborným lekárom zo strany Union zdravotnej poisťovne neúplná, zavádzajúca a v praxi nerealizovateľná.

V rozpore so zákonom o zdravotných poisťovniach bolo aj vyhlásenie súťaže o vecné ceny za predpokladu akceptácie prihlášky Union zdravotnou poisťovňou.

Union zdravotná poisťovňa porušila zákon č. 581/2004 Z. z. aj prísľubom 24-hodinovej profesionálnej asistenčnej služby EuroCross International počas ciest v EÚ. Podľa stanoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si poistenec výhody, ale hlavne podmienky, za akých sa k výhodám dostane, nemal možnosť overiť, pretože zmluvu v čase prezentácie buď nemala Union zdravotná poisťovňa uzavretú, alebo mala a nevedela ju predložiť dohľadu.

Porušenie týchto povinností považuje úrad za zvlášť závažné, lebo majú za následok marenie práva poistenca na slobodný výber poisťovne, sľubovanie výhod, ktoré nevedela Union zdravotná poisťovňa zaručiť. To napokon znamená tisíce žiadostí o zrušenie prihlášok na verejné zdravotné poistenie v Union zdravotnej poisťovni.

Neodôvodnené nepredloženie dokladov súvisiacich s plnením podmienok v činnosti zdravotnej poisťovne, považuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za marenie jednej zo základných funkcií úradu. Poskytovanie neúplných informácií a dokladov môže mať negatívne dôsledky na hospodárenie s verejnými prostriedkami zdravotného poistenia, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemusí včas zistiť, čím môže vzniknúť nevyčísliteľná škoda vo finančnom vyjadrení. Rovnako však môže vzniknúť aj morálna škoda - poskytovaním klamlivých a zavádzajúcich informácií, sľubovaním výhod, ktoré Union zdravotná poisťovňa nevedela poskytnúť, sa nenaplnia očakávania poistencov, čo u poistencov môže vyvolať nedôveru v systém verejného zdravotného poistenia.

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať