Roosveltova nemocnica pre exekúciu obmedzuje starostlivosť

BANSKÁ BYSTRICA 5. marca (WEBNOVINY) – Banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta je nútená pre účty zablokované pre exekúciu obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ako dnes informoval jej riaditeľ Ján Šulaj, exekútor dal príkaz na zablokovanie účtov FNsP v piatok, zablokovaná suma je 7,3 milióna korún. Ešte vo februári vybral exekútor z účtov nemocnice 8,5 milióna korún.

BANSKÁ BYSTRICA 5. marca (WEBNOVINY) – Banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta je nútená pre účty zablokované pre exekúciu obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ako dnes informoval jej riaditeľ Ján Šulaj, exekútor dal príkaz na zablokovanie účtov FNsP v piatok, zablokovaná suma je 7,3 milióna korún. Ešte vo februári vybral exekútor z účtov nemocnice 8,5 milióna korún.

„Nemocnica bude v najbližšom období poskytovať len akútnu zdravotnú starostlivosť. Pacientov, ktorých liečbu je možné odložiť, presunieme na čakacie listiny. S poľutovaním musíme konštatovať, že v niektorých prípadoch to môže znamenať i odklad operácií na lehotu dlhšiu ako pol roka. V záujme udržania chodu nemocnice ako aj udržania zamestnanosti však, hoci s nevôľou, musíme k tomuto kroku pristúpiť,“ uviedol J. Šulaj s tým, že sú ohrozené nákupy liekov, diagnostík a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

Záväzky Rooseveltovej FNsP predstavovali podľa K. Šulaja v čase nástupu súčasného manažmentu v novembri minulého roka približne jednu miliardu slovenských korún. „Dlhy sú zapríčinené dlhodobým poddimenzovaním platieb od poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti pokrývajú platby zdravotných poisťovní v Banskej Bystrici približne 55 percent nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol riaditeľ.

Medzi najväčšími veriteľmi Rooseveltovej NsP uvádza jej manažment dodávateľské firmy, Slovenský plynárenský priemysel, Stredoslovenskú energetiku, Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť aj Sociálnu poisťovňu. Napriek naštartovaným úsporným opatreniam a rokovaniam s poisťovňami sa nedarí zabrániť ďalšiemu zadlžovaniu nemocnice.

Ako pripomenul J. Šulaj, Rooseveltova FNsP sa usilovala o odklad exekúcií, súd jej však nevyhovel. Keďže Rooseveltova nemocnica je koncovou nemocnicou so špičkovými odborníkmi a technikou, vedenie nemocnice vyzvalo Ministerstvo zdravotníctva SR na spoločné urýchlené riešenie dlhov i súčasnej krízovej situácie.

SITA