S. Balázsiková: Konečný zoznam nemocníc ešte neexistuje

Zoznam nemocníc, ktoré by sa mali rušiť, resp. prejsť na iný systém financovania, ešte nie je definitívny a má byť výsledkom dohody ministerstva zdravotníctva a všetkých zdravotných poisťovní. Pri konečnom zozname sa bude vychádzať z kritérií hodnotenia nemocníc, ktoré vypracovali VšZP a Spoločná zdravotná poisťovňa. V rozhovore pre ZDRAVIE.sk to uviedla hovorkyňa ministra zdravotníctva Silvia Balázsiková.

V utorok 3. apríla sa stretli zástupcovia zdravotných poisťovní s predstaviteľmi Ministerstva zdravotníctva SR. Dohodli ste sa, že sa nebudú redukovať lôžka, ale celé nemocnice?

  • Na stretnutí zástupcov ministerstva zdravotníctva so zdravotnými poisťovňami 21. marca 2007 dostali zástupcovia zdravotných poisťovní dotazník, v ktorom jedna z otázok znela: _Uprednostňujete z pohľadu efektivity redukciu jednotlivých lôžok, celých oddelení alebo celých lôžkových zdravotníckych zariadení?_Všetky poisťovne odpovedali zhodne a uprednostnili redukciu celých zdravotníckych zariadení.

Je zoznam, ktorý zverejnili niektoré média „ten pravý“, resp. existuje už konečný zoznam nemocníc, ktoré by sa mali rušiť, alebo vyňať zo systému verejného zdravotného poistenia?

  • Zoznam existuje, nie je ešte úplný, preto ho zatiaľ neposkytneme. Vzniká na základe hodnotenia jednotlivých lôžkových zdravotníckych zariadení podľa kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Kritériá hodnotenia spracovala VšZP a Spoločnou zdravotnou poisťovňou. Ostatné zdravotné poisťovne nám svoje kritériá hodnotenia neposkytli. V spomínanom dotazníku na otázku _Viete do dvoch dní poskytnúť rebríček zdravotníckych zariadení podľa kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti alebo iný rebríček hodnotenia lôžkových zariadení, podľa ktorých ich hodnotí vaša zdravotná poisťovňa?_ odpovedali kladne iba dve (VšZP a Spoločná zdravotná poisťovňa) zo všetkých zúčastnených zdravotných poisťovní. Ostatné poisťovne odpovedali záporne, čo nás mrzí o to viac, lebo Združenie zdravotných poisťovní opakovane deklarovalo, že na spomínaných kriteriách hodnotenia kvality zdravotníckych zariadení pracuje.

Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) tvrdí, že vám ich kritériá aj zoznam v januári poskytlo...

  • Informácie uvedené v dotazníku hovoria jasne. Ministerstvo zdravotníctva žiadny materiál od ZZP nedostalo. Ak by ho malo, nemalo by dôvod nebrať ho do úvahy.

Ak teda už bude známy a verejný zoznam nemocníc – bude to znamenať ich zánik? Mnohé nemocnice tvrdia, že iný systém financovania im nebude stačiť na prežitie.

  • Mali by sa im zastaviť platby z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. To, či dôjde k ich zániku, záleží od manažmentu nemocníc. Môžu sa nastaviť na iný systém financovania, alebo zmeniť svoje lôžka na sociálne a pod.

Dohodli sa zdravotné poisťovne s ministerstvom na spoločnom postupe pri redukcii nemocníc? Bude to ministerstvo konzultovať so všetkými zdravotnými poisťovňami, alebo to vyrieši „cez neuzatvorenie zmluvy VšZP, ako najväčšou zdravotnou poisťovňou, s danou nemocnicou“?

  • Zatiaľ sme sa na spoločnom postupe nedohodli, snažíme sa nájsť spoločný konsenzus. Problém konzultujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Dostali zdravotné poisťovne nejaký „pokyn“, aby s týmito nemocnicami neuzatvárali zmluvy?

  • Do tejto chvíle nie.

Nebudú potom zdravotné poisťovne tými „zlými“ – hoci reštrikciu lôžok má za úlohu urobiť do konca apríla ministerstvo zdravotníctva?

  • Do konca apríla má ministerstvo do vlády predložiť materiál, ktorý má optimalizáciu lôžkovej siete riešiť, nie vykonať samotnú optimalizáciu.