Lekári budú štrajkovať, pacient sa nemusí báť

Lekárske odborové združenie (LOZ) nevidí dôvod, aby prerušilo dôvody pre vyhlásenie štrajkovej pohotovosti od 1. mája 2007. Pacienta sa však štrajková pohotovosť v zhruba 40 slovenských nemocniciach vôbec nedotkne. LOZ sa 19. apríla 2007 obrátilo na predsedu vlády SR so žiadosťou o prijatie na prerokovanie predložených požiadaviek. „K dnešnému dňu nebola žiadna odozva zo strany premiéra na náš otvorený list a ani výsledok z rokovania Tripartit dňa 24. apríla 2007 neposunul riešenie našich požiadaviek dopredu,“ uviedol pre ZDRAVIE.sk predseda LOZ Marián Kollár.

LOZ sa obrátil o podporu odborového združenia. „V záujme akčnej solidarity sa obraciame na odborový zväz **Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (**SOZPZ a SS) a jeho odborové organizácie v nemocniciach s výzvou na vyhlásenie tiež štrajkovej pohotovosti aj na ostatné stavovské a profesijné organizácie v rezorte zdravotníctva so žiadosťou o podporu,“ uvádza sa v stanovisku LOZ.

„Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb predložil svojim sociálnym partnerom Asociácii nemocníc Slovenska a Asociácii fakultných nemocníc Návrh dodatkov k platnej Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. V tomto dodatku chceme aktualizovať zvyšovanie miezd v roku 2007,“ vyjadril sa pre ZDRAVIE.sk Andrej Kučinský, predseda odborového zväzu. Prvé kolo vyjednávaní plánuje A. Kučinský okolo 9. mája.

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb sa preto nepripojí k vyhlásenej štrajkovej pohotovosti LOZ.

„V prípade, že naše kolektívne vyjednávanie nepovedie k očakávaným záverom nevylučujeme v procese kolektívneho vyjednávania možnosť pripojiť sa k štrajkovej pohotovosti zvlášť v situácii, keď k želateľným výsledkom nepovedie ani rokovanie pred sprostredkovateľom či rozhodcom,“ tvrdí A. Kučinský.