Špičkoví odborníci vyzývajú na odbornú apolitickú diskusiu

Päť špičkových medicínskych odborníkov vyzýva na odbornú apolitickú diskusiu o dlhodobom smerovaní slovenského zdravotníctva. „Za posledných 17 rokov sa vymenilo 10 ministrov zdravotníctva, čo znamená, že v priemere bol minister zdravotníctva vo funkcii 20 mesiacov. To je nemožný čas na predloženie koncepcie, prípadne jej realizovanie,“ uviedol pri prezentovaní publikácie Slovenské zdravotníctvo – súčasný stav, problémy a návrhy riešení jeden z jej autorov prof. Ján Štencl, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity.

„Každý musí uznať, že to boli podmienky nesplniteľné. Ani raz sa nedefinovala cesta a stratégia slovenského zdravotníctva, ktorá by bola konsenzom všetkých politických strán,“ konštatoval prof. J. Štencl. Tak, ako sa vedeli politici zhodnúť na vstupe do EÚ, NATO či zavedení eura, mohli by nájsť spoločnú reč aj v najcitlivejšej oblasti ako je zdravotníctvo. Tvrdia zhodne autori koncepcie prof. Ján Štencl, prof. Tibor Šagát, exminister zdravotníctva, prof. Peter Krištúfek, predseda Slovenskej lekárskej spoločnosti, doc. Peter Labaš, dekan Lekárskej fakulty UK a prof. Gustáv Kováč. „Rovnako je možné dohodnúť sa na zásadných krokoch a dlhodobom smerovaní slovenského zdravotníctva,“ tvrdí prof. J. Štencl.

Vyjadrenie Združenia zdravotných poisťovní

„Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) SR víta iniciatívu pätice špičkových medicínskych odborníkov na čele s rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity, prof. Jánom Štenclom.“ Uvádza sa v stanovisku, ktoré pre ZDRAVIE.sk poskytol výkonný riaditeľ ZZP Eduard Kováč.

„Sme presvedčení, že takouto škodlivou zmenou by bol aj zásah do dlhodobo budovanej plurality a súťaže zdravotných poisťovní. S medicínskymi odborníkmi sa zhodujeme, že pre občanov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je jednoznačne výhodnejšie ďalej rozvíjať a zlepšovať súčasný systém založený na súťaži viacerých zdravotných poisťovní,“ tvrdí E. Kováč.

ZZP SR je pripravené prispieť do verejnej diskusie konkrétnymi návrhmi na riešenie akútnych problémov – neefektívne štátne nemocnice, priveľká sieť zdravotníckych zariadení a netransparentná a nehospodárna lieková politika.