700 mil. detí dýcha vzduch znečistený tabakovým dymom

WHO zaznamenalo, že viac ako 700 mil. detí, čo je takmer polovica sveta, dýcha vzduch znečistený tabakovým dymom, prevažne doma.

Fakty o pasívnom fajčení

Čo je to pasívne fajčenie?

Pasívne fajčenie zodpovedá vdychovaniu dymu, ktorý vzniká spaľovaním tabakových výrobkov. Tabakový priemysel ho tiež nazýva environmentálny tabakový dym - ETS (Environmental tobacco smoke). Keďže tabakový dym kontaminuje ovzdušie, obyčajne v uzavretých priestoroch, postihuje fajčiarov i nefajčiarov. Pretože dym inhalujú aj ľudia, ktorí aktívne nefajčia, nazýva sa to tiež pasívnym fajčením.

Pasívne fajčenie spôsobuje rakovinu

Niet pochýb o tom, že vdychovanie tabakového dymu je veľmi nebezpečné pre zdravie každého z nás. Tabakový dym obsahuje okolo 4000 známych chemikálií, viac než 50 z nich je pre človeka karcinogénnych. Pasívne fajčenie spôsobuje závažné kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, ktoré vedú k úmrtiam.

Neexistuje žiadna bezpečná úroveň vystavovania sa pasívnemu fajčeniu - (žiadna koncentrácia dymu nie je bezpečná)

Žiadna ventilácia alebo filtrácia nemôže redukovať tabakový dym do koncentrácií, ktoré by neboli pre človeka nebezpečné. Iba 100% čisté prostredie bez tabakového dymu poskytuje efektívnu ochranu.

Takmer polovica detí sveta dýcha ovzdušie zamorené tabakovým dymom

Účinkom pasívneho fajčenia sú deti vystavované všade, kde sa fajčenie vyskytuje: hlavne v domácnostiach a na iných verejných priestranstvách. WHO zaznamenalo, že viac ako 700 mil. detí, čo je takmer polovica sveta, dýcha vzduch znečistený tabakovým dymom, prevažne doma. Zistenia z prieskumu Global Youth Tobacco Survey, založenou WHO a CDC ( United States Centres for Disease Control and Prevention) ukazujú, že študenti vo veku 13 - 15 rokov v 132 krajinách sveta v období rokov 1999 - 2005 sú:

43,9% - študenti vystavovaní pasívnemu fajčeniu doma

55,8% - študenti vystavovaní pasívnemu fajčeniu na verejných priestranstvách

76,1% - študentov vyhlasuje podporu zákazom fajčenia na verejných miestach

Pasívne fajčenie prispieva ku globálnemu zaťaženiu chorobami

Úmrtia pracovníkov (zamestnancov):

Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) zaznamenala, že 200 000 pracovníkov zomrie každý deň na následky vystavovania sa pasívnemu fajčeniu.

Úmrtia v Európe: okolo 80 000 ľudí zomrelo v 25 štátoch EÚ v roku 2002 následkom pasívneho fajčenia.

Úmrtia v USA: Americký úrad na ochranu prostredia (the United States Environmental Protection Agency) zaznamenal, že pasívne fajčenie je zodpovedné za 3000 prípadov rakoviny pľúc u nefajčiarov a asi okolo 1 mil. deťom sa vystupňovali príznaky astmy a jej priebeh.

Pasívne fajčenie predstavuje ekonomickú záťaž

Náklady za pôsobenie pasívneho fajčenia na jednotlivca zaťažujú úrady a spoločnosť ako celok. Zahŕňajú primárne a sekundárne zdravotnícke náklady a znižujú produktivitu. V podmienkach, kde sa fajčí na pracoviskách, sú väčšie náklady na renováciu - čistenie priestorov, väčšia pravdepodobnosť požiaru a treba počítať aj s vyššími životnými poistkami. Štúdie ukazujú, že v USA sa minie 5 biliónov USD na priame zdravotnícke náklady a tak isto i na nepriame náklady (práceneschopnosť).

Americký úrad na ochranu zamestnancov a verejného zdravia (The United States Occupational Safety and Health Administration) v USA sa zaviazal, že čistým prostredím sa zvýši produktivita o 3,5 % a americkým zamestnancom ušetrí 15 bil. USD.

Evidencia o negatívnych dopadoch pasívneho fajčenia sa zbierala viac než 40 rokov. Dnes sú vedecké štúdie založené na stovkách štúdií na dospelých i deťoch. Pasívne fajčenie spôsobuje závažné ochorenia ako sú srdcovo-cievne choroby, rakovina pľúc, astma a iné.........